En socialt hållbar gemensam fiskeripolitik (CFP): Arbetarorganisationers deltagande i fiskeri-, vattenbruks- och beredningssektorerna

December 10, 2018 | Anbudsförfarande

European Transport Workers 'Federation (ETF) är en paneuropeisk facklig organisation som representerar mer än 3.5 miljoner transportarbetare från mer än 230 transportföreningar i Europa inom följande sektorer: järnvägar, vägtransporter och logistik, sjötransporter, inre vattenvägar , civil luftfart, hamnar och hamnar, turism och fiske.

Europeiska federationen för fackföreningar för livsmedel, jordbruk och turism, EFFAT, är en enda paraplyorganisation som betjänar fackföreningar i hela livsmedelskedjan i Europa, "från fält till gaffel". EFFAT: s 120 nationella medlemsorganisationer samlar över 2.6 miljoner fackföreningar och representerar arbetare inom alla grenar inom jordbruket, inom livsmedelsförädlingen och dess allierade industrier, och inom hotell-, restaurang-, catering- och turistsektorn.

En av de viktigaste frågorna för medlemsorganisationerna för både ETF och EFFAT inom fiskesektorn, genom linsen av både utmaningar och möjligheter, är den gemensamma fiskeripolitiken (CFP), som den senaste uppdateringen trädde i kraft den 1 januari 2014. Medan fiske och vattenbruk förblir viktiga källor till mat, näring, inkomst och försörjning för hundratals miljoner människor runt om i världen, EU: s gemensamma fiskeripolitik (CFP) syftar till att säkerställa att fiske och vattenbruk i Europa är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart och att de tillhandahålla en källa till hälsosam mat för EU-medborgare. Dess mål är att främja en dynamisk fiskerinäring och säkerställa en rättvis levnadsstandard för fiskesamhällen.
De senaste rapporterna framhäver dessutom att fiskerinäringen - havs- och inlandsfiske, vattenbruk och bearbetning av fiskeriprodukter - har en enorm potential att bidra betydligt till livsmedelssäkerhet och adekvat näring för en global befolkning som förväntas nå 9.7 miljarder år 20501.

Socialt hållbart CFP_Tender-specifikation

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser