ANBUDSUPPGIFTER > Bygga upp facklig kapacitet inom besöksnäringsturism för att möjliggöra en starkare sektoriell social dialog "Stärkare gästfrihet"

Juli 17, 2023 | Anbudsförfarande

Vi är glada att kunna informera om att projektet med titeln "Bygga facklig kapacitet inom gästfrihetsturism för att möjliggöra en starkare sektoriell social dialog" ("Stronger Hospitality") har godkänts av Europeiska kommissionen.

Målet med projektet är att utveckla en vision och en strategi som ska säkerställa och främja en hållbar och socialt ansvarsfull besöks-/turismsektor i Europa genom en starkare sektoriell social dialog och fler kollektivavtal.

Projektet kommer att titta på hur man:

  • Ta itu med låg facklig täthet och stärka fackföreningar inom besöksnäringen och turismsektorn
  • Mobilisera unga arbetstagare inom sektorn att gå med i fackföreningar och delta i sektoriell social dialog på europeisk och nationell nivå
  • Öka EFFAT representativitet inom besöksnäringen/turismsektorn

EFFAT söker en extern expert för att hjälpa EFFAT-sekretariatet att utföra skrivbordsforskning inom hotell-/turismsektorn i Europa för att kartlägga följande:

  • Täthet och medlemskap i fackföreningar
  • Medlemskap av unga arbetare
  • Status för den sektoriella sociala dialogen inom hotell-/turismsektorn
  • Förekomst av kollektivavtal på bransch- och företagsnivå

Forskningen kommer att identifiera de utmaningar som EFFAT medlemsförbund står inför när det gäller att organisera och rekrytera medlemmar i sektorn för att stimulera tillväxt och bygga upp facklig makt, organisera unga arbetstagare, engagera sig i social dialog och ingå kollektivavtal.
Tillsammans med EFFAT-sekretariatet kommer experten att genomföra intervjuer, enkäter och desk research för att samla in fakta och information från våra medlemsorganisationer, men även icke-medlemmar.

Dessutom kommer experten att producera spridningsmaterial som:

  • Broschyr om sektoriell social dialog för att öka kunskapen om EFFAT och det arbete som görs i den europeiska sektoriella sociala dialogen
  • Handbok för effektiv social dialog inom besöksnäringen/turismsektorn
  • Slutrapport med rekommendationer om hur fackföreningar inom besöksnäringen/turismsektorn över hela Europa kan öka medlemsantalet och stärka kollektiva förhandlingar och social dialog på nationell nivå.

En fullständig beskrivning av målen, förutsättningarna, erforderlig kompetens och kompetens samt tidsplan finns här..

Erbjudanden skickas via e-post till Kristjan Bragason (k.bragason@effat.org) med Virginie Demoucron (v.demoucron@effat.org) och Priya Klinkenberg (p.klinkenberg@effat.org) i kopia av 1 oktober 2023 senast.

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser