Anbudsinfordran: ”Bekämpa sexuella trakasserier och våld på jobbet inom jordbruks-, livsmedels-, turism- och hushållssektorn” - VS / 2019/0035

EFFAT letar efter externa experter för sitt projekt: ”Bekämpa sexuella trakasserier och våld på jobbet inom jordbruks-, livsmedels-, turism- och hushållssektorn” - VS / 2019/0035

En fullständig beskrivning av projektet, mål, villkor, erforderlig expertis och färdigheter och tidsplan finns i den bifogade anbudsspecifikationen.

Tidsfristen för inlämnande av bud är 8 mars 2019

Anbudsspecifikation VS-2019-0035 Bekämpa sexuella trakasserier och våld på jobbet

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser

Congress 2019