Bioekonomin och en framtida biobaserad livsmedelsindustri och jordbrukssektor: Hur kan arbetarorganisationerna utforma förändringen?

December 10, 2018 | Anbudsförfarande

Bakgrund och mål

Europeiska sammanslutningen av fackföreningar för livsmedel, jordbruk och turism, EFFAT, är en enda paraplyorganisation som betjänar fackföreningar i hela livsmedelskedjan i Europa, "från fält till gaffel". Våra 120 nationella medlemsorganisationer samlar över 2.6 miljoner fackföreningar och representerar arbetare inom alla jordbruksgrenar, inom livsmedelsförädlingen och dess allierade industrier och inom hotell-, restaurang-, catering- och turistsektorn.

EFFAT strävar efter att främja arbetstagarnas rättigheter inom livsmedelsproduktion, jordbruk och turism. Säkra, högkvalitativa jobb baserade på säker mat, hållbart jordbruk och hållbar turism är viktiga mål för vårt arbete.

Jordbrukssektorn och livsmedelsindustrin förändras eftersom de behöver svara på miljö, människors hälsa och världens hållbarhetsutmaningar. Biologiska resurser måste användas bättre, så det kan finnas mat för fler människor med mindre miljöpåverkan och klimatpåverkan per producerad enhet och förnybart biologiskt material som är tillräckligt för att producera ersättningen för vad vi för närvarande får från fossil råolja. Ny grön teknik är nycklarna för att utveckla en starkare biobaserad livsmedelsindustri.

Denna stora förändring påverkar gradvis jobb och färdigheter eftersom vi för närvarande känner till dem och väcker många frågor för nu och framtiden för fackföreningar och arbetstagarrepresentanter inom livsmedelsindustrin och jordbrukssektorn.

Detta projekt kommer att hjälpa fackföreningar inom livsmedel och jordbruk över hela Europa, inklusive kandidatländer, att:

· Öka sina kunskaper för att förstå vad bioekonomin innebär för deras bransch, sektor, jobb och färdigheter, och

· Öka sin kapacitet att svara på förändringen och vara en del av branschrelevanta och branschledande lösningar.

Projektet kommer att göra det möjligt för fackföreningarna inom livsmedel och jordbruk att ha de nödvändiga verktygen för att bidra till EU: s politiska beslut, särskilt när det gäller grönare ekonomi, skapande av arbetstillfällen och matchning av jobb, kvalitet på arbetet, färdigheter och anständigt arbete.

Final VP 2017 002 0004 Anbudsspecifikation

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser