Uppdatering av "Guide till det ekonomiskt mest fördelaktiga erbjudandet inom Contract Catering" ”

December 10, 2018 | Anbudsförfarande

FoodServiceEurope och EFFAT, arbetsmarknadens parter för kontraktsserveringssektorn, har gemensamt beviljats ​​EU-finansiering för att uppdatera sin ”Guide till det ekonomiskt mest fördelaktiga erbjudandet inom kontrakt catering” från januari 2006 (nedan ”Guide”) och den relaterade webbplatsen i i linje med EU: s nya lagstiftning om offentlig upphandling.
Guiden producerades 2005/2006 genom samarbete mellan FoodServiceEurope (vid den tiden känd som FERCO) och EFFAT i samband med deras europeiska sociala dialog med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen.
Syftet med guiden är att hjälpa offentliga och privata köpare av kontraktstjänster att identifiera och undvika onormalt låga erbjudanden i sina anbudsförfaranden och att välja de erbjudanden som är ekonomiskt mest fördelaktiga för köparen och slutkonsumenten. För dessa ändamål ger guiden de verktyg som behövs för att tilldela ett kontrakt på
basen för det bästa pris-kvalitetsförhållandet inklusive:

 en rad avtalsmässiga lösningar;
 ett standardformat som anger vad specifikationerna för kontraktstjänster måste innehålla, vilket gör det möjligt för alla enheter att formulera sina förväntningar och behov tydligt och på ett strukturerat sätt; och
 analysverktyg som gör det möjligt att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga erbjudandet.

Genom dessa verktyg försökte arbetsmarknadspartnerna främja i Europa, genom tilldelningskriterier som tar hänsyn till kvalitet, respekten för sociala värden och anständiga arbetsvillkor i entreprenadfirma, utveckling av kvalitetsrelaterade program som garanterar användarnas säkerhet och en maximal mathygien och säkerhet.

 

Läs mer

Anbudsspecifikation VS-2017-0382 Uppdatering av "Guide till det ekonomiskt mest fördelaktiga erbjudandet inom Contract Catering"

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser