Lantbruk

Europa har en miljon jordbruksarbetsgivare som tillhandahåller arbete till över 7 miljoner arbetstagare. Med 15 miljoner jordbruksföretag, där över 40 miljoner människor arbetar, bidrar jordbrukssektorn ett viktigt bidrag till hälsosam kost och spelar fortfarande en nyckelroll i den ekonomiska, miljömässiga och sociala politiken i Europa. EFFAT-aktiviteter inom jordbrukssektorn innefattar främjande av en hållbar gemensam jordbrukspolitik, skydd av sysselsättning och rättvis lön på landsbygden och vidareutveckling av den sociala dialogen för att förbättra arbetsförhållandena i denna sektor.

Politisk sekreterare: Ivan Ivanov – i.ivanov@effat.org
President: Valentina Vasilyonova (FNSZ, Bulgarien)
Vice ordförande: Emilio Térron Ruiz (FICA-UGT, Spanien) & Riikka Vasama (TEOLLISUUSLIITTO, Finland)

EFFAT är #CallingEU: Five calls for a Fairer Europe for Workers

EFFAT är #CallingEU: Five calls for a Fairer Europe for Workers

Inför nästa EU-val lanserar EFFAT #CallingEU, fem krav på ett nytt EU-mandat som prioriterar arbetstagarnas skydd och välbefinnande. När Europa står inför valet mellan att anamma en ambitiös social och inkluderande agenda eller att vända mot...

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser