Lantbruk

Europa har en miljon jordbruksarbetsgivare som tillhandahåller arbete till över 7 miljoner arbetstagare. Med 15 miljoner jordbruksföretag, där över 40 miljoner människor arbetar, bidrar jordbrukssektorn ett viktigt bidrag till hälsosam kost och spelar fortfarande en nyckelroll i den ekonomiska, miljömässiga och sociala politiken i Europa. EFFAT-aktiviteter inom jordbrukssektorn innefattar främjande av en hållbar gemensam jordbrukspolitik, skydd av sysselsättning och rättvis lön på landsbygden och vidareutveckling av den sociala dialogen för att förbättra arbetsförhållandena i denna sektor.

Politisk sekreterare: Ivan Ivanov – i.ivanov@effat.org
President: Valentina Vasilyonova (FNSZ, Bulgarien)
Vice ordförande: Emilio Térron Ruiz (FICA-UGT, Spanien) & Riikka Vasama (TEOLLISUUSLIITTO, Finland)

Säkra inte arbetare! #Stoppa glyfosat och minska skadliga bekämpningsmedel

Säkra inte arbetare! #Stoppa glyfosat och minska skadliga bekämpningsmedel

Den 18 september deltog EFFAT i en konferens som arrangerades av parlamentsledamöter och Pesticide Action Network Europe: "Är glyfosat säkert för hälsa och miljö?" Arrangemanget var värd av MEP Jutta Paulus från The Greens, MEP Christophe Clergeau från S&D, och Pesticide Action...

Rapport om Digitalisering och yrkesutbildning inom lantbruket är ute

Expertrapporten "Digitalisering och yrkesutbildning inom lantbruket" syftar till att ge användbar information om läget för digitaliseringen inom lantbruket. Rapporten är producerad av Forum Social Innovation (FSI) på uppdrag av EFFAT och innehåller information om effekterna...

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Evenemang

Congress 2019