Lantbruk

Europa har en miljon jordbruksarbetsgivare som tillhandahåller arbete till över 7 miljoner arbetstagare. Med 15 miljoner jordbruksföretag, där över 40 miljoner människor arbetar, bidrar jordbrukssektorn ett viktigt bidrag till hälsosam kost och spelar fortfarande en nyckelroll i den ekonomiska, miljömässiga och sociala politiken i Europa. EFFAT-aktiviteter inom jordbrukssektorn innefattar främjande av en hållbar gemensam jordbrukspolitik, skydd av sysselsättning och rättvis lön på landsbygden och vidareutveckling av den sociala dialogen för att förbättra arbetsförhållandena i denna sektor.

Politisk sekreterare: Ivan Ivanov – i.ivanov@effat.org
President: Valentina Vasilyonova (FNSZ, Bulgarien)
Vice ordförande: Emilio Térron Ruiz (FICA-UGT, Spanien) & Riikka Vasama (TEOLLISUUSLIITTO, Finland)

Rapport om Digitalisering och yrkesutbildning inom lantbruket är ute

Expertrapporten "Digitalisering och yrkesutbildning inom lantbruket" syftar till att ge användbar information om läget för digitaliseringen inom lantbruket. Rapporten är producerad av Forum Social Innovation (FSI) på uppdrag av EFFAT och innehåller information om effekterna...

EU:s skogsbruksstrategi för 2030 måste stödja en stark social dimension

EU:s skogsbruksstrategi för 2030 måste stödja en stark social dimension

EFFAT har tillsammans med industriAll Europe och European Federation of Building and Woodworkers (EFBBW) antagit en gemensam ståndpunkt om EU:s nya skogsbruksstrategi för 2030. Med denna ståndpunkt siktar de fackliga organisationerna på att presentera en uppsättning gemensamma fackföreningar. .

En första grupp länder förbereder sig för social villkorlighet 2023

En första grupp länder förbereder sig för social villkorlighet 2023

EFFAT föreslår proportionerligt och effektivt sanktioneringssystem för att utnyttja sociala villkors fulla potential År 2023 kommer Österrike, Frankrike och Italien frivilligt att införa sociala villkor i den nya gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) som från 2025 kommer att vara...

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser

Congress 2019