Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska

Lantbruk

Europa har en miljon jordbruksarbetsgivare som tillhandahåller arbete till över 7 miljoner arbetstagare. Med 15 miljoner jordbruksföretag, där över 40 miljoner människor arbetar, bidrar jordbrukssektorn ett viktigt bidrag till hälsosam kost och spelar fortfarande en nyckelroll i den ekonomiska, miljömässiga och sociala politiken i Europa. EFFAT-aktiviteter inom jordbrukssektorn innefattar främjande av en hållbar gemensam jordbrukspolitik, skydd av sysselsättning och rättvis lön på landsbygden och vidareutveckling av den sociala dialogen för att förbättra arbetsförhållandena i denna sektor.

Politisk sekreterare: Arnd Spahn - [e-postskyddad]
President: Valentina Vasilyonova (FNSZ, Bulgarien)
Vice ordförande: Emilio Térron Ruiz (FICA-UGT, Spanien) och Riikka Vasama (TEOLLISUUSLIITTO, Finland) Arnd Spahn

World Food Day 2020

World Food Day 2020

Respektera och skydda jordbruksarbetarnas rättigheter Gör EU: s jordbruk och livsmedelssystem mer hållbara och rättvisa Europa behöver en rättvis, transparent och hållbar livsmedelsförsörjningskedja som kan gynna alla. Under de senaste decennierna har det skett en ökad process ...

Jordbrukshändelser