Inhemska arbetare

Det finns nästan 10 miljoner hushållsarbetare i Europa som arbetar i privata hem eller andra. Även om de representerar en stor och viktig arbetskraft har deras ekonomiska och sociala bidrag ofta nekats och de längtar efter erkännande. Även om hushållsarbetare äntligen åtnjuter fler sociala rättigheter, har fackföreningar en nyckelroll att spela för att uppnå förbättrade arbetsvillkor för hushållsarbetare inom och över gränserna. Sedan EFFAT-kongressen i november 2019 har EFFAT-engagemang gentemot hushållsarbetare förankrats i de nya EFFAT-stadgarna, EFFAT: s politiska ram 2020-2024 och EFFAT: s handlingsplan 2020-2021. Den första församlingen för hushållsarbetare ägde rum i december 2020. Sektorns ledning väljs i maj 2021.

Politisk sekreterare: Grace Papa - g.papa@effat.org  
President: Wendy Galarza, (FILCAMS-CGIL Italien)
Vice ordförande: Marissa Begonia, (UNITE/Voice of Domestic Workers, UK) & Malu Villanueva (FNV Migrant Domestic Workers, NL)
Internationella kvinnodagen: Avtäckande av osynligt arbete

Internationella kvinnodagen: Avtäckande av osynligt arbete  

EFFAT vädjar brådskande om att erkänna obetalt hushållsarbete till förmån för kvinnornas internationella kvinnodag (IWD) fungerar som en plattform för att avslöja bestående könsskillnader. I år fokuserar EFFAT på en kritisk fråga – obetalt hem- och omsorgsarbete. ...

EFFAT är #CallingEU: Five calls for a Fairer Europe for Workers

EFFAT är #CallingEU: Five calls for a Fairer Europe for Workers

Inför nästa EU-val lanserar EFFAT #CallingEU, fem krav på ett nytt EU-mandat som prioriterar arbetstagarnas skydd och välbefinnande. När Europa står inför valet mellan att anamma en ambitiös social och inkluderande agenda eller att vända mot...

Gott nytt år från PHS Social Partners

Gott nytt år från PHS Social Partners

Låt oss bygga social dialog inom PHS-sektorerna på alla nivåer 18 januari 2023 Arbetsmarknadens parter inom personliga tjänster och hushållstjänster - EFFAT, EFFE, EFSI och UNI Europa - önskar dig ett gott nytt år fullt av god hälsa och framgång. Förra året var ett stort år för oss som...

EU:s vårdstrategi förbiser husarbetarnas verklighet

EU:s vårdstrategi förbiser husarbetarnas verklighet

Bryssel den 8 september 2022: EFFAT uppskattar Europeiska kommissionens erkännande av att hushållsarbetare, av vilka många är kvinnor och ofta med invandrarbakgrund, utsätts för de sämsta arbetsvillkoren inom långtidsvårdsarbetskraften. Enligt definitionen av ILO...