Inför nästa EU-val lanserar EFFAT #CallingEU, fem krav på ett nytt EU-mandat som prioriterar arbetstagarnas skydd och välbefinnande. När Europa står inför valet mellan att anamma en ambitiös social och inkluderande agenda eller att vända mot...