Mat

EFFAT representerar intressen för över 4.5 miljoner arbetare i hela Europa inom livsmedels- och dryckesektorn. Som det största i Europa är detta ett viktigt EU-område när det gäller arbetskraft, innovation och högkvalitativa produkter. EFFAT-uppdraget är att bekämpa social dumpning och nå rättvisa löner och anständiga arbetsvillkor. Genom sitt aktiva deltagande i den sociala dialogen på europeisk nivå förhandlar EFFAT avtal med europeiska arbetsgivarorganisationer som syftar till att förbättra arbetstagarnas villkor

Politisk sekreterare: Wiebke Warneck - w.warneck@effat.org
President: Ole Whelast (NNF, Danmark)
Vice ordförande: Sophie Serrurier (FGTB HORVAL, Belgien) och Sebastian Serena (UGT-FICA, Spanien)

Potentialen med spegelklausuler för EU:s betsockersektor

Potentialen med spegelklausuler för EU:s betsockersektor

European Association of Sugar Manufacturers (CEFS) och European Federation of Food, Agriculture and Tourism Sectors Trade Unions (EFFAT) erkänner potentialen med spegelklausuler för att stödja EU:s betsockersektor och säkerställa lika villkor på...

Ut nu! – EU Sugar Corporate Social Responsibility Report

Ut nu! – EU Sugar Corporate Social Responsibility Report

EFFAT och de europeiska sockerproducenterna (CEFS) släppte den sextonde rapporten om EU-sockerföretagens sociala ansvar som ett resultat av det gemensamma åtagandet att förbättra sockersektorns hållbarhet. Eftersom rapporten omfattar åren 2020 och 2021, fokuserar...

EWC inrättat på Intersnack

EWC inrättat på Intersnack

EFFAT har bidragit till de förhandlingar som ledde fram till inrättandet av ett europeiskt företagsråd (EWC) vid Intersnack Group. EWC kommer att se till att grupparbetare som kommer från 20 olika medlemsländer kommer att informeras och rådfrågas av ledningen om ekonomiska, sociala...

Följ oss

FacebookyoutubeInstagramLinkedIn
Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Evenemang

Congress 2019