Tillsammans med

EFFAT representerar intressen för över 4.5 miljoner arbetare i hela Europa inom livsmedels- och dryckesektorn. Som det största i Europa är detta ett viktigt EU-område när det gäller arbetskraft, innovation och högkvalitativa produkter. EFFAT-uppdraget är att bekämpa social dumpning och nå rättvisa löner och anständiga arbetsvillkor. Genom sitt aktiva deltagande i den sociala dialogen på europeisk nivå förhandlar EFFAT avtal med europeiska arbetsgivarorganisationer som syftar till att förbättra arbetstagarnas villkor

Politisk sekreterare: Wiebke Warneck - w.warneck@effat.org
President: Ole Whelast (NNF, Danmark)
Vice ordförande: Sophie Serrurier (FGTB HORVAL, Belgien) och Sebastian Serena (UGT-FICA, Spanien)

CEFS – EFFAT CSR-rapport 2022-2023

CEFS – EFFAT CSR-rapport 2022-2023

Som vartannat år delar EFFAT och CEFS gärna med dig av arbetet med EU Sugar Industry Corporate Social Responsibility-rapport 2023. Förutom fokus på kompetens, visar denna rapport sektorns fortsatta engagemang för att förbättra hållbarhet...

Köttsektorn: Europeiska fackföreningar samlas bakom tysk lag

Köttsektorn: Europeiska fackföreningar samlas bakom tysk lag

En enad uppmaning till EU för förbättrade villkor för köttarbetare över hela kontinenten Berlin, 16 april 2024 – Vid en konferens i Berlin avslutade European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) framgångsrikt det EU-omfattande projektet. .

LDC: EFFAT samordnar inrättandet av ett nytt EWC

LDC: EFFAT samordnar inrättandet av ett nytt EWC

En principöverenskommelse har funnits för inrättandet av ett nytt europeiskt företagsråd i det familjeägda franska transnationella företaget LDC. LDC är det största fjäderfäköttsföretaget i Frankrike och verkar i Europa med produktionsanläggningar baserade i Polen,...

EFFAT är #CallingEU: Five calls for a Fairer Europe for Workers

EFFAT är #CallingEU: Five calls for a Fairer Europe for Workers

Inför nästa EU-val lanserar EFFAT #CallingEU, fem krav på ett nytt EU-mandat som prioriterar arbetstagarnas skydd och välbefinnande. När Europa står inför valet mellan att anamma en ambitiös social och inkluderande agenda eller att vända mot...

EFFAT går med tusentals arbetare i Bryssel: #Together AgainstAusterity

EFFAT går med tusentals arbetare i Bryssel: #Together AgainstAusterity

Idag går EFFAT samman med tusentals arbetare, dess medlemsförbund och hela den europeiska fackföreningsrörelsen på Bryssels gator för att motsätta sig försök att införa åtstramningar på EU-nivå och kräva bättre löner och villkor för arbetare i Europa. Tillsammans kräver vi: Nej...