Nyhetsmedia

Mitt i jordbrukarnas protester måste värdigheten för jordbruksarbetares arbetsvillkor i den framtida gemensamma jordbrukspolitiken förbli en röd linje.

Mitt i jordbrukarnas protester måste värdigheten för jordbruksarbetares arbetsvillkor i den framtida gemensamma jordbrukspolitiken förbli en röd linje.

EFFAT uppmanar till att stärka sociala villkor vid EP-utfrågning om framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken Inför EU-valet och nästa reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) anordnade EFFAT en utfrågning denna vecka med stöd av MEP Maria Noichl (S&D) och MEP Martin Häusling (The ...

Arbetsgivare och arbetstagare uppmanar gemensamt Europeiska kommissionen att erkänna mångfalden av vårdpersonal

Arbetsgivare och arbetstagare uppmanar gemensamt Europeiska kommissionen att erkänna mångfalden av vårdpersonal

Bryssel den 29 september 2022 – Den europeiska vårdstrategin riskerar att utesluta några av de mest utsatta vårdpersonalen i frontlinjen. Under ett evenemang i Europaparlamentet har arbetsgivare och arbetstagare som tillhandahåller personlig vård och hushållsvård sänt ut en gemensam uppmaning till...