publikationer

Praktiska råd för arbetare på AMR

Praktiska råd för arbetare på AMR

Detta ”praktiska råd och vägledning” -dokument tar upp arbetarnas roll för att minimera risken för exponering för antimikrobiella resistenta medel. Arbetsmarknadsparternas roll är fortfarande mycket viktig för att förbättra arbetsvillkoren. Praktiska råd för arbetare på ...

Årsredovisning 2017 för jordbrukssektorn

Årsredovisning 2017 för jordbrukssektorn

I år har vi kontaktat företrädare för det politiska centrumet och vänstern för att vinna sitt stöd för våra krav angående framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Vi får mycket positivt svar och vill tacka alla medlemmar ...

Transparenta och rättvisa anställningsförhållanden

Transparenta och rättvisa anställningsförhållanden

Detta är en uppförandekod för transparenta och rättvisa anställningsförhållanden för alla arbetare inom jordbruks-, turism- och livsmedelssektorn broschyr Labor - EN broschyr Labor - FR broschyr Labor - DE

Social dialog inom sockerbetor och socker

Social dialog inom sockerbetor och socker

Denna sociala dialog består av en organiserad och strukturerad dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter i alla frågor som rör de sociala effekterna av företagens aktiviteter. EU: s sociala dialog inom socker- och sockersektorn EU-sockerbetor ...

Broschyrer för att stödja migrerande arbetare

Broschyrer för att stödja migrerande arbetare

IUF och EFFAT har nöjet att meddela utgivningen av en broschyr som syftar till att stödja migrerande och / eller utstationerade arbetare inom köttindustrin. Broschyren är en checklista för migrerande arbetare som de måste tänka på innan de lämnar sitt ursprungsland och blir ...

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Congress 2019