publikationer

Broschyrer för att stödja migrerande arbetare

Broschyrer för att stödja migrerande arbetare

IUF och EFFAT har nöjet att meddela utgivningen av en broschyr som syftar till att stödja migrerande och / eller utstationerade arbetare inom köttindustrin. Broschyren är en checklista för migrerande arbetare som de måste tänka på innan de lämnar sitt ursprungsland och blir ...

McDonalds rapporterar

McDonalds rapporterar

McDonald's är ett av världens mest erkända varumärken. Regeringar ökar sin granskning av McDonalds strategier för skatteundvikande och vidtar åtgärder för att hålla McDonalds ansvariga. McDonald's Golden Dodges 2015 McDonald's McJobs 2015 McDonald's Unhappy Meal ...

Anständigt arbete för hushållsarbetare!

Anständigt arbete för hushållsarbetare!

Den slutliga rapporten från EFFAT-studien "Främja industriella förbindelser inom den inhemska arbetssektorn i Europa", som samfinansieras av Europeiska kommissionen, är klar! 27 fackföreningar, 9 arbetsgivarorganisationer och 6 migrant- / hushållsorganisationer från 15 europeiska ...

EFFAT Vägledning om användning av tillfälliga anställda

EFFAT Vägledning om användning av tillfälliga anställda

Användningen av tillfälliga anställda blir allt vanligare inom jordbruks-, turism- och livsmedelssektorn. Detta är en checklista för fackföreningar som vill ta itu med frågan om tillfälligt arbete på sin arbetsplats. EFFAT-vägledning om användning av tillfälligt organ ...

10 viktiga punkter för att bekämpa osäkerhet

10 viktiga punkter för att bekämpa osäkerhet

Social rättvisa bör garanteras från gård till gaffel, det är därför vi måste fortsätta kämpa mot otryggt arbete. Broschyr 10 EFFAT Nyckelpunkter för att bekämpa osäker arbete SV Broschyr 10 EFFAT Nyckelpunkter för att bekämpa otrygga arbete BUL Broschyr 10 EFFAT Nyckelpunkter att slåss ...

EFFAT Studie av osäkerhet

EFFAT Studie av osäkerhet

EU förbinder sig till en politik som syftar till att göra Europa till en mycket konkurrenskraftig, dynamisk, kunskapsbaserad ekonomi inom ramen för progressiva sociala rättigheter. Denna ambition överensstämmer dock inte med vad fackföreningarna ser på marken. Denna studie visar att ...

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer