Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska

Turism

Europas hotell-, restaurang- och cateringbransch har 1.8 miljoner företag som sysselsätter nästan 10 miljoner arbetare. Turism är en av de få sektorerna i den europeiska ekonomin med en stor potential för tillväxt och skapande av arbetstillfällen, vilket särskilt ger inträde på arbetsmarknaden för ungdomar. Med tanke på den höga andelen atypiska sysselsättningar inom turistsektorn är EFFAT-uppdraget att främja anständiga och rättvisa arbetsvillkor. EFFAT-aktiviteter inom turistsektorn inkluderar främjande av förbättring och erkännande av kvalifikationer och färdigheter, socialt ansvarsfull och hållbar turism och stärkning av den sociala dialogen i sektorn för att förbättra arbetsvillkoren.

Kerstin Howald
[e-postskyddad]

Pressmeddelande | Återuppbygga gästfrihetssektorn

Pressmeddelande | Återuppbygga gästfrihetssektorn

HOTREC, den europeiska paraplyföreningen för hotell, restauranger och kaféer, och dess fackliga motsvarighet EFFAT, European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, uppmanar EU och medlemsstaterna att förlänga EU och den nationella finansieringen så länge .. .

Turismevenemang