Sekretesspolicy för webbplatsen

franska versionen

1. Inledning

EFFAT (hädanefter ”vi”) lägger stor vikt vid respekt för integritet. Det är därför vi vidtar alla lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, behandla dem i strikt överensstämmelse med sekretesslagstiftningen, i fullständig öppenhet.

Syftet med detta integritetsförklaring är att informera dig, på det mest fullständiga och okomplicerade sättet, om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder vår webbplats, deltar i ett evenemang som vi organiserar eller när du kontaktar oss på något sätt.

Vänligen läs detta dokument i sin helhet för att vara medveten om de personuppgifter som vi samlar in och hur vi samlar in dem, de syften för vilka vi använder det, de personer till vilka vi kan överföra det, hur länge det sparas och hur att utöva dina rättigheter med avseende på dessa uppgifter.

EFFAT ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du tillhandahåller oss.

2. Vilka uppgifter samlar vi in ​​om dig och hur samlar vi in ​​dem?

När du använder vår webbplats eller kontaktar oss via post, telefon, e-post, fax eller sociala medier, eller när du deltar i ett av våra evenemang kan vi samla in vissa personuppgifter om dig:

• Uppgifter som du tillhandahåller frivilligt: ​​vi samlar in och behandlar personuppgifter som du själv skickar till oss via vår webbplats eller när du kommunicerar med oss ​​på annat sätt som e-post, onlineformulär, brev eller telefonsamtal.

Under våra interaktioner med dig samlar vi in ​​följande personuppgifter:

 • Identifieringsdata (t.ex. ditt efternamn och förnamn, e-postadress, telefonnummer, IP-adress etc.); Professionell information (t.ex. organisation som du arbetar för, professionell e-postadress etc.); Demografiska data (t.ex. din ålder, kön, nationalitet, språk); Information om matpreferenser (t.ex. vegetariska måltider, matallergier etc.).
 • Uppgifterna vi samlar in via cookies när du besöker vår webbplats: EFFAT-webbplatsen använder kakor som samlar in data som rör din surfning och användning av vår webbplats.
 • Uppgifterna vi samlar in när du deltar i ett av våra evenemang: när du deltar i ett evenemang som organiseras av EFFAT, kan vi ta bilder eller videor där du visas.

 

3. Varför och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder dina uppgifter för olika ändamål, som vi beskriver nedan. För varje bearbetningsoperation ska endast data som är relevanta för det aktuella syftet behandlas. Vi samlar in dina uppgifter för följande ändamål:

 • Behandla din förfrågan: när du skickar en begäran och delar dina uppgifter med oss ​​för detta ändamål använder vi dina uppgifter för att svara. I enlighet med dataskydd har vi ett legitimt intresse av att kontakta dig.
 • Skicka nyhetsbrev: när du prenumererar på EFFAT-nyhetsbrev ger du oss ditt samtycke till att samla in vissa uppgifter - ditt efternamn, förnamn och e-postadress - för att skicka dig dessa nyhetsbrev. Om du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke via länken integrerad direkt i nyhetsbrevet.
 • Eventhantering: när du registrerar dig för och deltar i ett av de evenemang vi organiserar, behandlar vi några av dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse av att hantera / organisera våra evenemang. Mer exakt behandlar vi dina uppgifter i detta sammanhang till: § Hantera och redogöra för deltagare vid våra evenemang. § Kontakta dig i relation till det evenemang du deltar. § Utför statistisk analys av deltagarna vid våra evenemang. § Förse dig med en måltid som passar dina matinställningar. § Ta foton och videor där du kan visas i bakgrunden för att marknadsföra evenemanget och framtida utgåvor och publicera dem på vår webbplats, intranät och sociala medier. Du har rätt att begära borttagning av dessa foton. Du kan göra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till effat@effat.org med ditt efternamn, förnamn och titel på händelsen i fråga, samt en tydlig beskrivning av det foto eller videoklipp du vill ta bort.

4. Med vem delar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används endast för ändamål som är strikt begränsade till EFFATs tjänster, vi lagrar dina uppgifter inom vår organisation och vi delar inte den med tredje part för kommersiella ändamål.

5. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi förvarar dina uppgifter inte längre än den lagliga preskriptionstiden och i enlighet med annan lagringsperiod som kan krävas enligt lag. Om lagen inte föreskriver en specifik lagringsperiod bestämmer vi perioden utifrån det syfte för vilket uppgifterna samlades in. Vi förvarar inte dina data längre än nödvändigt för att utföra denna funktion. Slutligen, eftersom dina uppgifter samlas in på grundval av ditt samtycke, kommer vi att sluta använda dem om du drar tillbaka ditt samtycke.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har åtagit oss att upprätthålla sekretess och säkerhet för dina personuppgifter. För detta ändamål har vi vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, förlust, förstörelse, missbruk, ändring eller avslöjande av dina uppgifter. Till exempel:

 • Vi har valt och utvecklat datorapplikationer av god kvalitet, konfigurerade för att skydda dina personuppgifter;
 • Vi använder allmänt accepterade tekniska åtgärder som tillräckligt skyddar personuppgifter i våra system;
 • Vi ser till att dina uppgifter inte är tillgängliga för obehöriga;
 • Vi utför periodiska säkerhetskopior och lagrar dina data på säkra servrar.

7. Vilka är dina rättigheter och hur kan du utöva dem?

I enlighet med lagstiftningen om dataskydd har du, under vissa väl definierade villkor, olika rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång: du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter, få tillgång till dem och få en kopia;
 • Rätt till rättelse: om du märker att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätten att be oss om att rätta till dem;
 • Rätt att radera ("rätt att glömma"): under vissa omständigheter har du rätt att be oss ta bort dina uppgifter;
 • Rätt att begränsa behandlingen: i vissa fall kan du begära en begränsning av behandlingen av dina data, i vilket fall dina data inte längre kommer att behandlas (men kommer att bevaras);
 • Rätt att välja bort: även om vår behandling av dina uppgifter kommer att vara i enlighet med legitimt yrkesintresse, har du rätt att begära av särskilda, personliga skäl att vi inte fortsätter. Observera dock att vi under dessa omständigheter kan ge dig ett berättigat skäl för att behandla dina uppgifter, varefter vi fortsätter att göra det;
 • Rätt till dataportabilitet: de uppgifter som du har gett oss kan på begäran levereras till dig eller direkt av oss till en annan controller, i ett strukturerat och interoperabelt format, förutsatt att detta är tekniskt möjligt.

Dessa rättigheter är gratis och kan utövas när som helst.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på följande e-postadress: effat@effat.org

Du har rätt att kontakta Dataskyddsmyndigheten i händelse av klagomål om behandlingen av dina personuppgifter, eller när du är övertygad om att sådan behandling bryter mot lagen. Vi uppmuntrar dig att kontakta oss först för att hitta en lösning.

8. Hur använder vi cookies på vår webbplats?

När du använder vår webbplats kommer cookies att placeras på din dator. En cookie är en liten fil som skickas av vår server till hårddisken på din dator, surfplatta eller smartphone som identifierar din webbläsare och samlar in vissa personuppgifter (inklusive din IP-adress och geolokalisering).

Vår webbplats använder cookies för funktionella och analytiska syften, nämligen:

 • Strikt nödvändiga kakor: dessa är "sessionskakor" som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt eftersom de tillåter användaren att surfa på vår webbplats, använda dess funktioner och komma åt säkra områden med full funktionalitet. Om dessa cookies är inaktiverade kommer din användning av vår webbplats inte att vara optimal;
 • Föredragna kakor: dessa kakor används för att anpassa sajten enligt dina personliga preferenser, till exempel genom att behålla ditt språkval för nästa besök för att göra din användning av sajten så enkel som möjligt.

Om du så önskar kan du inaktivera användningen av cookies i din webbläsare. Men om du gör det kommer vår webbplats inte att fungera lika smidigt för dig.

9. Vår närvaro på sociala nätverk

EFFAT har en aktiv organisationssida på Facebook och Twitter. Syftet med dessa sidor är bara att informera användare om EFFAT-nyheter. Om du skickar oss personuppgifter via ett socialt nätverk, behandlas dina uppgifter bara för att besvara din fråga och / eller för att svara på din begäran.

Vi uppmärksammar också på det faktum att när du besöker vår Facebook- eller Twitter-sida ställs cookies vanligtvis av det aktuella sociala nätverket på din enhet. Dessa cookies registrerar ditt beteende och intressen. De personuppgifter som samlas in av dessa cookies används sedan för statistisk analys och marknadsföringsändamål (specifikt riktade annonser som ska motsvara dina intressen).

EFFAT har ingen tillgång till de personuppgifter som samlas in av sociala nätverk, och heller ingen kontroll eller påverkan över hur de behandlas. Följaktligen vill vi informera dig om att för alla frågor som rör behandlingen av dina uppgifter genom dessa sociala nätverk, eller för att utöva dina rättigheter i förhållande till dina uppgifter, måste du adressera dessa punkter till relevanta sociala nätverk. Eftersom bara sociala nätverk har tillgång till och kontroll över de personuppgifter som samlas in via EFFAT-organisationssidan på deras respektive plattform, kan de bara vidta nödvändiga åtgärder.

För mer information om behandlingen av dina personuppgifter via sociala nätverk, vänligen kontakta deras integritetsförklaringar eller kontakta det relevanta sociala nätverket direkt:

 • Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
 • Twitter: https://www.twitter.com/sv/privacy

10. Hur kan jag hålla mig informerad om ändringar i detta integritetsförklaring?

Detta integritetsförklaring kan ändras över tid. Vi uppmanar dig därför att regelbundet konsultera den senaste onlineversionen av denna förklaring. Datumet för de senaste ändringarna finns på den här sidan.

11. Hur kontaktar vi oss om detta integritetsförklaring?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller kommentarer angående detta integritetsförklaring, vänligen kontakta oss:

 • Genom brev till EFFAT, Avenue Louise 130A, 1050 Bryssel (med rubriken "Dataskydd")
 • Med e-post till effat@effat.org (med ämnesraden "Dataskydd").

 

 

 

Kakor policy