Anbudsinfordran: "Att utnyttja EU: s sociala regelverk fullt ut för att bättre utforma effekterna av den tekniska utvecklingen i den europeiska livsmedelsindustrin"

Bidragsavtal - VS / 2019/0062

EFFAT letar efter en expert inom projektets ram: Att utnyttja EU: s sociala regelverk till fullo för att bättre utforma effekterna av den tekniska utvecklingen i den europeiska livsmedelsindustrin.

Projektet har två huvudmål:

  1. Att bedöma den möjliga effekten av automatisering och robotisering i den europeiska livsmedels- och dryckesindustrin på medellång och lång sikt.
  2. Att göra en juridisk analys av rättigheter och processer som tillhandahålls i EU: s sociala regelverk och nationell lagstiftning (positiva exempel) för att bättre utforma effekterna av den tekniska utvecklingen på företagsnivå. Och att rapportera - god praxis på företagsnivå för att hantera införandet av teknisk utveckling

Vi letar för närvarande efter den andra experten som är villig att arbeta med mål nr 2.

Entreprenören måste ta reda på alla rättigheter och processer som tillhandahålls i EU: s sociala och nationella lagstiftning (positiva exempel) för att bättre utforma effekterna av den tekniska utvecklingen och förväntas skapa ett praktiskt arbetsverktyg riktat till aktörer på företagsnivå för hur man kan förutse förändringar på grund av införandet av ny teknik inom livsmedels- och dryckesektorn.

Detta arbetsverktyg kommer att innehålla:

  • Bedömningen och slutsatserna om den första expertens verksamhet.
  • Bedömningen av den potentiella påverkan av robotisering och automatisering på arbetsförhållanden och kollektiva förhandlingar.
  • En bedömning av alla rättigheter och processer som härrör från sociala EU regelverk som aktörer på företagsnivå kan använda för att hantera effekterna av den tekniska utvecklingen.
  • En kort skrivbordsundersökning som rapporterar positivt exempel på lagstiftning och politik som antagits på nationell nivå för att hjälpa arbetsmarknadens parter att hantera konsekvenserna av digitalisering.
  • Fallstudier / exempel på god praxis som finns på företagsnivå för att hantera effekterna av den tekniska utvecklingen.
  • Praktiska riktlinjer riktade till ledande befattningshavare i gränsöverskridande företag, EWC-medlemmar, fackliga tjänstemän och äldre tillitsägare för att kombinera rättigheter och processer som härrör från EU: s sociala regelverk med de som finns på nationell nivå och företagsnivå för att utforma effekterna av den tekniska utvecklingen på ett konstruktivt sätt.

En fullständig beskrivning av målen, villkoren, erforderlig expertis och färdigheter och tidsplan finns i bifogade anbudsspecifikationer.

Vi ber dig vänligen vidarebefordra den bifogade anbudsinfordran till alla experter eller forskare som har de nödvändiga färdigheterna och som kan vara intresserade av att delta i projektet.

Erbjudanden ska skickas till Enrico Somaglia (via e-post och registrerat brev) av 10 mars 2020 senast.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

 

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser