Detaljer
Start:

27 april - 09:00

Avsluta:

28 april - 01:00

Händelsekategori:

Tillsammans med

En sammankomstmiddag anordnas den 26 april.

Mötet börjar kl 9:00 den 27 april och slutar 28 april kl 13:00.

För mer information, kontakta o.martens@effat.org