Detaljer
Start:

26 september - 09:00

Avsluta:

27 september - 01:00

Händelsekategori:

Tillsammans med

En sammankomstmiddag anordnas den 25 september.

Mötet börjar kl 9:00 den 26 september och slutar 27 september kl 13:00.

För mer information, kontakta o.martens@effat.org