Detaljer
Start:

9 september - 02:00

Avsluta:

10 september - 01:00

Vi har nöjet att bjuda in dig till den första workshopen för EFFAT Tobacco Project "Just transition mot en hållbar framtid".

Med detta projekt vill EFFAT stärka kapaciteten hos våra medlemsförbund och arbetarna att förutse och ta itu med förändringarna i arbets- och anställningsvillkoren inom tobakssektorn och forma en rättvis övergång.
Den första workshopen äger rum den 1:e och 9:e september 10 i Malmö, Sverige. Denna workshop kommer huvudsakligen att fokusera på de största multinationella företagen inom tobakssektorn.
Måndag 9 september: 1.30pm - 5.30pm
Tisdag 10 september: 9am - 1pm

25 platser finns tillgängliga för denna workshop, och vi inbjuder dig att skicka fackliga tjänstemän, såväl som arbetstagarrepresentanter och EWC-medlemmar som är verksamma inom tobakssektorn.
Observera att det är möjligt att registrera här..

Mer information om workshopen och ett utkast till agenda kommer att delas med dig i sinom tid.
Om du har några frågor under tiden, tveka inte att kontakta o.martens@effat.org