Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska
detaljer
Datum:

december 2

Tid:

02: 00 pm - 05: 00 pm

Händelsekategori:

Inhemska arbetare

Händelsemärken:

Generalförsamling

LÄNKMÖTE

Mötet kommer att hållas via ZOOM. Se till att du har laddat ner senaste versionen av ZOOM (5.4.2). Mötet kommer att vara öppet från kl. 1.45 och framåt för att testa din anslutning och tolkning vid behov.


ARBETSDOKUMENT


INBJUDAN

Kära kollegor,

I enlighet med de beslut som togs vid den senaste EFFAT-kongressen i november 2019 och genomförandet av bestämmelserna i den nya EFFAT-konstitutionen (artikel 21) om den inhemska arbetssektorn har vi nöjet att bjuda in dig till första generalförsamlingen för EFFATs inhemska arbetssektor!

Dagordningsposter:

 • Situationen i hushållssektorn i Europa, i tider av COVID-19
 • EFFAT-aktiviteter inom hushållssektorn sedan kongressen 11/2019 & planering för framtiden
 • projekt:
  - Främja personlig service och hushållstjänster (Ad-PHS)
  - Open Society Foundation-projektet om hushållsarbetare i Europa
 • Rapport från webinar om sexuella trakasserier och våld i hushållssektorn

Mötet är planerat på eftermiddagen Onsdagen den 2 december 2020 kl. 2-5.

Samtidig tolkning: aktiv EN, FR, IT DE - passiv ESP

Videokonferensen kommer att organiseras via ZOOM. Länken till mötet samt ytterligare instruktioner kommer att skickas till deltagarna inför mötet.

Tveka inte att kontakta EFFAT-sekretariatet om du har några specifika frågor. [e-postskyddad]

Ser fram emot att se er alla tillbaka virtuellt!


Chères et chers collègues,

Conformément aux décisions prises lors du dernier Congrès de l'EFFAT en novembre 2019 et à la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle Constitution de l'EFFAT (Art 21) concernant le secteur du travail domestique, nous avons le plaisir de vous inviter à la première Assemblée générale du Secteur du travail domestique de l'EFFAT!

Points à l'ordre du jour:

 • Situation dans le secteur du travail domestique en Europe, à l'époque de COVID-19
 • Activités de l'EFFAT dans le secteur du travail domestique depuis le Congrès du 11/2019 et planification pour l'avenir
 • Projekt:
  - Promotion des services personnels et ménagers (Ad-PHS)
  - Projet de l'Open Society Foundation sur les travailleuses domestiques en Europe
 • Rapport du webinaire sur le harcelèlement sexuel et la violence dans le secteur du travail domestique

La réunion est prévue l'après-midi du mercredi, 2 december 2020 de 14h à 17h.

Tolkning samtidigt: aktiv EN, FR, IT, DE-passiv ESP

La vidéoconférence sera organisée via ZOOM. Le lien vers la Réunion ainsi que d'autres instruktioner seront sändebud aux deltagare dans la période précédant la Réunion.

Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de l'EFFAT.

Au plaisir de vous revoir tous virtuellement!


Kära kollegor,

I Übereinstimmung mit den auf dem letzten EFFAT-Kongress im November 2019 gefassten Beschlüssen und zur Umsetzung der Vorgaben in der neuen EFFAT-Satzung (Art 21) bezüglich des Hausangestelltensektors, freuen wir uns, Euch zur ersten Generalversammlung des EFFAT Hausangestelltensektors einzuladen!

Die wichtigsten Tagesordnungspunkte är:

 • Lage im Hausangestelltensektor i Europa, i Zeiten von COVID-19
 • EFFAT-Aktivitäten im Hausangestelltensektor seit dem Kongress 11/2019 & Zukunftsplanung
 • Projekt:
  - Förderung von persönlichen und haushaltsnahen Dienstleistungen (Ad-PHS)
  - Projekt der Open Society Foundation zu Hausangestellten i Europa
 • Bericht vom Webinar över sexuelle Belästigung & Gewalt im Hausangestelltensektor

Die Tagung ist am Nachmittag des Mittwoch, den 2 december 2020, från 14 till 17 Uhr planerat.

Simultanverdolmetschung: aktiv EN, FR, IT, DE - passiv ESP

Die Videokonferenz wird über ZOOM organisated. Der Link zum Treffen sowie weitere Anweisungen werden Euch in Kürze zugesandt.

Bitte zögert nicht, das EFFAT Sekretariat zu kontaktieren, falls Ihr weitere Fragen habt.

Wir freuen uns darauf, Euch alle virtuell wiederzusehen!

Kerstin Howald
Sektorsekretärin Tourismus