Detaljer
Start:

10 juni - 09:00

Avsluta:

16 juni - 05:00

För mer information kontakta o.martens@effat.org .