EFFAT är #CallingEU: Five calls for a Fairer Europe for Workers

Inför nästa EU-val lanserar EFFAT #CallingEU, fem krav på ett nytt EU-mandat som prioriterar arbetstagarnas skydd och välbefinnande.

När Europa står inför valet mellan att anamma en ambitiös social och inkluderande agenda eller att vända mot extremism och åtstramning, är EFFAT beslutsamma: vi föreställer oss att nästa EU kommer att styras av demokratiska krafter som är engagerade i planetens hälsa, ekonomisk rättvisa och sociala rättigheter.

Det senaste EU-mandatet kännetecknades av en rad djupgående kriser, vars konsekvenser har fått arbetare i EFFAT-sektorer på knä. Covid-19-pandemin, militära konflikter, extrema väderhändelser och levnadskostnadskrisen har alla satt djupa spår i arbetarnas försörjning och villkor.

Representerar arbetare inom jordbruks-, livsmedels-, gästfrihets- och hushållsarbetessektorerna EFFAT lanserar fem krav på ett nytt EU-mandat som är engagerat i likabehandling, social och klimaträttvisa och solidaritet.

Med #CallingEU lägger EFFAT fram:

  1.  En uppmaning till ett EU-direktiv om arbetsförmedlare och rättvisa arbetsvillkor över underleverantörskedjor: EFFAT efterlyser genomförandet av ett EU-direktiv som reglerar arbetsförmedlare, upprättar rättvisa arbetsvillkor över underleverantörskedjor och stärker frekvensen och effektiviteten av arbetsinspektioner. Denna åtgärd syftar till att säkerställa likabehandling av miljontals arbetstagare i EFFAT-sektorer.
  2. En uppmaning till en rättvis övergång som levererar för arbetande människor: Klimatförändringarna är ett hot mot anställningstryggheten och arbetsvillkoren. EFFAT vill att den gröna omställningen ska vara en möjlighet för arbetande människor i våra sektorer snarare än ett ytterligare hot. En möjlighet att skapa fler och bättre jobb med stabil anställning, rättvis lön och bra arbetsvillkor.
  3. En uppmaning till hållbara mat- och gästfrihetssystem mot företagens girighet: Ett hållbart livsmedelssystem som säkerställer global livsmedelssäkerhet, överkomliga priser och miljömässig och social hållbarhet kan endast uppnås genom att ta itu med långvariga systemfrågor som påverkar sårbara aktörer i livsmedelskedjan, såsom maktkoncentration, spekulation på livsmedelsmarknader och en ohållbar inställning till handelsavtal.
  4. En uppmaning till en mer rättvis gemensam jordbrukspolitik: Även om uppnåendet av social villkorlighet var en otrolig framgång för lantarbetare i Europa, är den gemensamma jordbrukspolitiken fortfarande långt ifrån en rättvis och balanserad politik. Det levererar fortfarande främst till stora markägare på bekostnad av småbönder och lantarbetare. EFFAT anser att den sociala dimensionen av den gemensamma jordbrukspolitiken bör stärkas ytterligare i samband med nästa reform av den gemensamma jordbrukspolitiken 2027.
  5. En uppmaning till värdighet för hushållsarbetare i Europa: EFFAT kräver starkt att EU tar sitt ansvar och tar tydliga initiativ för att skydda de nästan 10 miljoner hemarbetarna i Europa (se våra krav här). Även om de spelar en avgörande roll, saknar många hemarbetare i Europa fortfarande erkännande och fortsätter att vara bland de mest utsatta, undervärderade och underbetalda arbetarna i Europa.

Kristjan Bragason, EFFATs generalsekreterare, kommenterade lanseringen och sa:
'#CallingEU är vår väckarklocka till institutionen inför det kommande avgörande EU-valet. Våra krav förklarar varför dessa fem frågor är viktiga, varför EU behöver ta itu med dem och vilka politiska förändringar som krävs för att skapa ett bättre Europa för arbetstagarna. Det är en politisk horisont som äntligen gör skillnad för arbetande människor i EU.

Utöver dessa fem krav stöder EFFAT fullt ut och stöder de tolv punkter som lyfts fram av EFS arbetarmanifest, Leverera en rättvis affär för arbetare.

Besök #CallingEU Webbplats att upptäcka vårt manifest och krav