Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska

Den 5 april 2018 undertecknade EFFAT, i samband med det årliga mötet för Schreiber EWC, tillsammans med Schreiber Management en viktig förklaring om mångfald, inkludering och jämställdhet på arbetsplatsen.

Med undertecknandet av denna förklaring åtagit sig parterna att genomföra effektiva åtgärder som syftar till att uppnå verklig jämställdhet mellan kvinnor och män och eliminera all direkt eller indirekt diskriminering på grund av religion, etnicitet, kön, sexuell läggning, politisk tro, fackföreningsmedlemskap eller någon annan personligt eller socialt tillstånd eller omständigheter.

Med denna förklaring åtar sig de undertecknande parterna att ta bland annat initiativ och åtgärder som syftar till att:

  • Främja medvetenhet och utbildning för Schreiber-anställda i mångfald, inkludering och jämställdhetsfrågor. Utbildningar på europeisk och nationell nivå kommer att organiseras för detta ändamål.
  • Genomföra konkreta åtgärder för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen i samband med kön, sexuell läggning, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, politisk eller ideologisk övertygelse, fackföreningsmedlemskap eller något annat personligt eller socialt tillstånd eller omständighet.
  • Främja respekt för mångfald och respekt för HBT-personer.
  • Genomföra åtgärder för att underlätta integration av personer med funktionsnedsättningar.
  • Upprätta mekanismer för att kommunicera, utreda och lösa klagomål och klagomål relaterade till eventuella fall av diskriminering på arbetsplatsen.
  • Att erkänna vikten av att främja en bättre balans mellan arbetsliv och liv för arbetande människor och åtar sig att granska och uppdatera vid behov åtgärderna inom ramen för den sociala dialogen med EFFAT och fackliga organisationer på nationell nivå.

Förklaringen sade att dessa åtgärder och initiativ, som syftar till att uppnå de angivna målen, kommer att definieras gemensamt på europeisk nivå inom ramen för den sociala dialogen mellan EFFAT, dess medlemsorganisationer och Schreibers ledning. Nationella aktörer (arbetarrepresentanter och lokal ledning) kommer att involveras i denna process.

 

EN Schreiber-deklaration om mångfald av inkludering och jämställdhet mellan män och kvinnor

%d bloggare så här: