Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska
han EFFAT Coca-Cola-samordningsgruppen samlades den 19 juni för att diskutera omstruktureringsprocesserna i det europeiska Coca-Cola-systemet samt de pågående EWC-förhandlingarna i Coca Cola European Partners. Mötet var också ett tillfälle att presentera och diskutera resultatet av EFFAT: s jämförande studie om kollektiva förhandlingar i Coca Cola.
Tack vare denna studie analyserade EFFAT kollektivavtal för olika länder på mellan sektorer, sektorer och företag.
Studien fokuserade särskilt på kollektiva förhandlingsbestämmelser som reglerar följande områden:
• Semester och frånvaro
• Skiftmönster och arbetstider
• Ersättningsstruktur
• Prestationsrelaterad lön
• Pensionsplaner
• För- eller delvis pensionering
• Balans i arbetslivet
• Yrkesutbildning
• Stress på jobbet / hälsa och säkerhet
Gruppaktiviteter, gemensamma diskussioner och utbyten gjorde det möjligt för EFFAT-medlemmarna att fastställa gemensamma mål för kollektiva förhandlingar som skulle bedrivas i nästa förhandlingar på nationell nivå.
Studien är klar och kommer att formateras i en användarvänlig version under de kommande veckorna.
EFFAT-sekretariatet anser kollektivt förhandlingssamarbete som en oerhört användbar övning som gör det möjligt för arbetstagarrepresentant från olika länder att samordna och bättre fastställa en gemensam facklig dagordning på gränsöverskridande nivå. EFFAT kommer att försöka genomföra ett mer strukturerat kollektivt förhandlingssamarbete även i andra transnationella företag.
Deltagarna visade solidaritet och stöd för Coca Cola-arbetare i Haiti, Filippinerna, USA och Irland och gick med i IUF “Zero rights campaign - The new taste of Coca-Cola Amatil”. Effat be alla dess dotterbolag att klicka på följande länk för att stödja kampanjen.
%d bloggare så här: