#Farm2Fork -strategi: EP bekräftar ambitiös vision. Att respektera arbetande människor och skydda jobb är nyckeln till en hållbar övergång av våra livsmedelssystem

EFFAT applåderar Europaparlamentets plenarantagande av INI -rapporten om strategin Farm to Fork. Med stark majoritet (+452 - 170 och 76 nedlagda röster) har Europaparlamentet lagt fram sina krav på Farm to Fork -strategin, vilket ger en stark signal till Europeiska kommissionen om behovet av ett ambitiöst genomförande.

Parlamentsledamöterna tog med sig några av EFFAT -nyckelkraven som beskrivs i EFFAT Orienteringsdokument "För en framgångsrik EU Farm to Fork -strategi".

EFFAT är särskilt nöjd med följande prestationer:

  • Erkännandet av behovet av att se till att den sociala dimensionen är fullt integrerad i alla framtida initiativ från gården till gaffelstrategin för att uppnå politisk samstämmighet för hållbar utveckling
  • Kravet på att uppnå anständiga arbets-, levnads- och anställningsvillkor och rättvisa möjligheter i hela livsmedelskedjan
  • Hänsyn till de åtta grundläggande ILO -konventionerna, respekt för kollektiva förhandlingar och socialt skydd som hållbarhetskriterier
  • Rätten för alla användare att få skyddsutrustning samt omfattande information och utbildning om användningen och de därmed förknippade farorna med bekämpningsmedel, och möjligheten för varje jordbruksarbetare att få tillgång till relaterad officiell dokumentation om bekämpningsmedlen som används under deras karriär.
  • Införandet av sociala normer och arbetsnormer i handelspolitiken och avslag på Mercosur -avtalet i dess nuvarande utkast
  • Behovet av att stoppa konsolideringen inom detaljhandeln för att säkerställa rättvisa priser för jordbrukare och anständiga arbetskraftsförhållanden för arbetstagare med behovet av jordbruksproduktionskostnader som ska beaktas av aktörer uppströms.
  • Slutet på EU: s dubbelstandarder för bekämpningsmedel, som tillåter export från EU av farliga ämnen som är förbjudna i unionen.

I en kommentar om antagandet av rapporten i dag sa Kristjan Bragason, EFFAT: s generalsekreterare: ”Arbetarna är trötta på att sitta i publiken. Europaparlamentet har skickat ett starkt budskap till kommissionen idag. Alla framtida initiativ som ska lanseras inom ramen för F2F -strategin måste ta sociala hänsyn och förbättra arbets- och levnadsvillkoren för människor som skördar och bearbetar vår mat.

Det är nu upp till EU -kommissionen att ta upp de krav som Europaparlamentet har på utvecklingen av framtida EU -initiativ kopplade till strategin farm -to -fork.

 

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser