Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska

Under parollen - Invest in Care - World Day of Decent Work i år belyser det hårda och vitala arbetet för hushålls- och vårdpersonal i Europa.

Båda är bland de snabbast växande sektorerna i Europa. Ändå tillhör de de mest utsatta grupperna. Arbetar främst för privata hushåll, det är inte ovanligt att hushållsarbetare och vårdarbetare förblir utan tydliga anställningsvillkor.

Båda jobb är ofta

  • lågavlönat
  • med höga arbetsbelastningar
  • fysiskt och känslomässigt krävande
  • utförs med osäkra förhållanden, otillräcklig utbildning, dåliga karriärmöjligheter

EFFAT organiserar flera hundratusentals hushållsarbetare i Europa. Den informella ekonomin där de verkar håller dem utsatta för isolering, fattigdom, trakasserier, våld och i vissa fall till och med slaveri. Flera EU-medlemsstater - men ändå för få - har erkänt värdet av hushållsarbetarnas hårda och vitala arbete genom att föra dem in i den formella ekonomin genom statligt subventionerade system, t.ex. Ändå är organisering, kollektiva förhandlingar och förstärkning av hushållsarbetarnas fackliga makt ett viktigt verktyg för att säkerställa anständigt arbete i sektorn.

Även om vårdarbetare ofta är dåligt betalda, är vård dyrt för dem som måste betala för det ur sin egen ficka. En EU-omfattande undersökning 2015 visade att nästan 60% av människorna hade svårigheter med kostnaderna för barnomsorg och 5% hade svårigheter med tillgången på barnomsorg. Det finns brist på barnomsorg, och ännu mer äldreomsorg - i Spanien och Italien uppfylls inte cirka 30% av behovet av hemvård (inte barnomsorg).

Enligt EPSU, European Public Service Union, vad vårdpersonal behöver är mer offentliga investeringar för att få mer lön och bättre arbetsvillkor, ökad bemanning, bättre hälsa och säkerhet, mer utbildning och möjligheter för karriärutveckling.

Enligt UNI Europa, den europeiska fackföreningen för privat sektor, över hälften av alla vårdarbetare befinner sig i känslomässigt störande situationer upp till 75% av sin arbetstid, och 1 av 4 vårdarbetare säger att de behöver mer utbildning för att klara sina arbetsuppgifter . Den vägtull som detta tar arbetarna, utöver den fysiska belastningen, är betydande och en anledning till att arbetaromsättningen i vissa EU-länder uppgår till 50 procent. Särskilt i multinationella företag som Fresenius och Orpea behöver arbetare och förtjänar bättre arbetsvillkor.

Enligt ETUC har regeringar en roll att spela, och politik för att säkerställa mer offentliga och prisvärda vårdtjänster måste också ta itu med problemet med dåliga lön och villkor för vårdarbetare. Ett sätt att göra detta är genom att stödja kollektiva förhandlingar.

 

 

%d bloggare så här: