Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska

Structure

Kongressen

Kongressen är EFFATs högsta organ och hålls en gång vart femte år.
Kongressen fattar beslut om handlingsplaner och gemensamma fackliga åtgärder; den väljer också medlemmarna, presidenten och generalsekreteraren. Den beslutar om upplösningen av EFFAT.

 Verkställande kommitté

Verkställande kommittén är det högsta politiska organet för EFFAT under en tidsperiod mellan två kongresser. Den kontrollerar representanterna för medlemmarnas intressen i samarbetet med EU-institutionerna samt förhandlingar med europeiska arbetsgivarorganisationer och förvaltningen av transnationella företag. Verkställande kommittén kan sammankalla och förbereda kongressen och den väljer och / eller bekräftar delegaterna för ETUC-kongressen.

 Förvaltningskommittén

Ledningskommittén ansvarar för att besluta om brådskande åtgärder som ska vidtas för att genomföra policyer som fastställts av verkställande kommittén.

 Sektorförsamlingen

Sektorförsamlingar ska bildas för att hantera sektorsspecifika uppgifter. Dessa inkluderar:

  • församlingen om mat
  • församlingen om jordbruk
  • församlingen om turism (inkl. catering).

Sekretariatet

Sekretariatet består av generalsekreteraren och sektorsekreterarna. Sekretariatet måste säkerställa representation på EU-institutionens nivå.

 Revisionsutskottet

Kongressen väljer revisionskommittén för perioden mellan två kongresser. Revisionsutskottet genomför en granskning av sekretariatets räkenskaper minst en gång per år innan den årliga finansiella rapporten presenteras.