76 Organisationer efterlyser exakta offentliga uppgifter om användningen av bekämpningsmedel i hela Europa.

76 organisationer gick samman för att uttrycka sin djupa oro över den riktning som förhandlingarna inom trilogerna tar om reformen av förordningen om jordbruksstatistik och uppmanade ledamoten
stater att stödja Europaparlamentets förslag som säkerställer att exakta uppgifter om användningen av bekämpningsmedel samlas in och publiceras utan ytterligare dröjsmål.

Läs uttalandet:
GEMENSAM UTTALANDE SAIO Trilog

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser

Congress 2019