Mitt i jordbrukarnas protester måste värdigheten för jordbruksarbetares arbetsvillkor i den framtida gemensamma jordbrukspolitiken förbli en röd linje.

Februari 2, 2024 | Lantbruk, I rampljuset, Nyhetsmedia

EFFAT uppmanar till att stärka den sociala villkoren vid EP-utfrågningen om framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken

Inför EU-valet och nästa reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) anordnade EFFAT en hearing denna vecka med stöd av MEP Maria Noichl (S&D) och MEP Martin Häusling (De gröna). Som bondeprotester motsätter sig EU: s gröna affär sveper över Europa presenterade EFFAT sin vision för en rättvisare CAP och drog en röd linje: Jordarbetares arbetsvillkor är inte förhandlingsbara och måste förbättras under nästa CAP-reform, genom en ytterligare förstärkning av den sociala villkoren.

Trots framgången med Social Conditionality 2021, kvarstår verkligheten att jordbruksarbete fortsätter att vara en av de mest osäkra, dåligt kompenserade och svåraste yrkena i Europa. De levda erfarenheterna för nästan 4 miljoner av dem kännetecknas av kamp, ​​nöd och missbruk av arbetskraft.

Med En uppmaning till en rättvisare CAP, EFFAT uppmanar nästa EU att intensifiera ansträngningarna för att säkerställa att social villkorlighet inte bara är en trevlig politik på papper och att den effektivt implementeras för att ta itu med arbetsvillkoren för jordbruksarbetare i Europa.

EFFATs vision betonar:

  • Att stärka den sociala villkoren genom ett robust system med ökade sanktioner och inspektioner för att säkerställa ett effektivt genomförande.
  • Bredda kriterierna för tilldelning av direktstöd, inklusive nivån och kvaliteten på sysselsättningen för att främja tillväxt och god sysselsättning på landsbygden.
  • Att utvidga tillämpningsområdet för sociala villkor och säkerställa att det gäller även som en förhandsmekanism.
  • Införande av tillhandahållande av CAP-finansierade utbildningsprogram för lantarbetare.

Kristjan Bragason, EFFAT:s generalsekreterare, sa: Om bönderna kämpar är lantarbetarnas villkor outhärdliga. En rättvisare CAP måste lösa obalanserna i livsmedelskedjan: den oproportionerliga maktkoncentrationen med vissa aktörer som skördar vinster och utsatta lantarbetare som betalar priset.

MEP Maria Noichl fortsatte: En rättvisare CAP är en del av lösningen för en annan jordbruksmodell, mer rättvis för småbönder och jordbruksarbetare. Social villkorlighet är inte en del av berättelsen kring administrativa bördor för jordbrukare. Det handlar om att tillämpa nationell lagstiftning.

Europaparlamentarikern Martin Häusling avslutade: Det är ytterst viktigt att bygga en CAP som är socialt och miljömässigt ansvarsfull. Det första steget är skapandet av ett regionalt ekologiskt jordbruk. Vi måste sluta tro att vi kan globalisera sektorn och börja ifrågasätta hållbarheten i vår internationella handel.

Vid mötet intervenerade EU-kommissionären för jobb och sociala rättigheter Nicolas Schmit i en panel och sa: Jordbruket är framtidens sektor, men det behöver brådskande EU-åtgärder: Vi måste stödja jordbrukare och säkerställa dem anständiga intäkter så att jordbruksarbetare kan leva i värdighet.

"A Call for a Fairer CAP" är en del av #CallingEU, det bredare EFFAT syn på en Rättvisare Europa för arbetare som presenterades i veckan: fem krav på ett nytt EU-mandat som förbundit sig till likabehandling, social och klimaträttvisa samt solidaritet i Europa.

Länk till händelseinspelningen (tillgänglig i 7 dagar)

SLUT

 

 

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser

Congress 2019