'Hushållsarbetare i Europa: Få det erkännande de förtjänar'. Nytt EFFAT-häfte är ute!

10 år sedan antagandet av ILO-konventionen 189 om anständigt arbete för hushållsarbetare, Släpper EFFAT idag ett nytt häfte: 'Hushållsarbetare i Europa: Få det erkännande de förtjänar '[ Länk]

Hushållsarbete är en växande sektor som är avgörande för EU: s ekonomi och bidrar till att ge vård till en åldrande EU-befolkning, tillhandahålla tjänster till miljoner hushåll i Europa, skapa miljoner arbetstillfällen och anställa miljoner migrerande arbetstagare.

Trots ILO C189-antagandet 2011 har hittills endast åtta länder i Europa ratificerat konventionen. Detta innebär att av 8 miljoner hushållsarbetare i EU arbetar 9.5/1 fortfarande med den informella ekonomin utan att kunna leva värdigt och saknar effektiv social trygghet.

Tillsammans med kravet på snabb och global ratificering och genomförande av ILO C189 har EFFAT påbörjat en resa som syftar till att erkänna EU-hushållsarbetare genom en solid EU-facklig representation och ett politiskt åtagande på EU-nivå. Under de tio åren sedan ILO C10 vann, har den inhemska arbetssektorn stärkt sitt erkännande och fått officiell representation inom EFFAT.

 

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser

Congress 2019