EFFAT lägger fram förslag för att motverka brist på arbetskraft inom turismen i Europa

Efter covid-19 beräknas sysselsättningen inom resor och turism i Europa ha minskat med 9.3 %, vilket motsvarar 3.6 miljoner jobb.

Brist på turistpersonal i Europa påverkar alla länder i Europa med olika intensitet. Några siffror:

  • I Tyskland förlorades nästan vart fjärde jobb inom besökssektorn under pandemin
  • Österrike och Belgien förlorade hälften av turistpersonalen
  • Spanien förlorade nästan 20 % av personalen

Korttidsarbete, tillfälliga uppsägningar av arbetare och strävan efter snabba vinster från många hotell-turismföretag har lett till ytterligare otrygga jobb i sektorn och är anledningarna till att det mesta av arbetskraften har lämnat sektorn och aldrig kommit tillbaka.

EFFAT och fackföreningarna för hotellturism i Europa är oroade över bristen på arbetskraft och arbetstagarnas framtid. Det är därför EFFAT, i samarbete med sina medlemsförbund, utarbetade en uppsättning förslag för att övervinna bristen på arbetskraft inom besökssektorn genom att förbättra jobbens attraktionskraft genom bättre arbetsvillkor.

Positionspapperet Bekämpa bristen på arbetskraft inom gästfrihetsturism genom att förbättra jobbens attraktionskraft antogs vid det senaste mötet i EFFAT:s verkställande kommitté i Wien den 13 och 14 juni 2022/

EFFAT Position Paper Bekämpa bristen på arbetskraft inom gästfrihetsturism genom att förbättra jobbens attraktionskraft 2022 06 DE
EFFAT Position Paper Bekämpa bristen på arbetskraft inom gästfrihetsturism genom att förbättra jobbens attraktionskraft 2022 06 SV
EFFAT Position Paper Bekämpa bristen på arbetskraft inom gästfrihetsturism genom att förbättra jobbens attraktionskraft 2022 06 FR

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser

Congress 2019