EFFAT släpper slutrapport om det gemensamma EFFAT-CEFS-projektet "En transformerande europeisk sockerindustri"

Det gemensamma EFFAT-CEFS sockerprojektet "En förvandlande europeisk sockerindustri. Nya och bättre jobb i en konkurrenskraftig, innovativ och hållbar industri” som tar itu med framtiden för jobb inom EU:s sockersektor, grönare ekonomi och arbetskraftsrörlighet inom EU och ungdomssysselsättning” har kommit till ett slut. Under de senaste två åren har sociala parter inom sockersektorn tagit upp sektorns framtid och fokuserat på:

  • Behovet av diversifiering av sektorn för att förbli konkurrenskraftig
  • Behovet av att attrahera en ny arbetskraft och att anpassa sig till de arbetstagare som redan har ett långt arbetsliv inom sektorn
  • En felaktig uppfattning om en potentiell arbetskraft, särskilt unga människor, inom sektorn
  • Behovet av att anpassa arbetsförhållanden och utbildningsmöjligheter till den åldrande arbetskraften
  • Behovet av att säkerställa en rättvis övergång till en social och miljömässig hållbar sockerindustri

 Arbetsmarknadens parter kommer nu att:

  • Vidta åtgärder för att upprätthålla lönsamheten för sockerbetsodling och -bearbetning
  • Framhäva sockersektorns viktiga bidrag till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
  • Övervaka trender i allmänna och specifika färdigheter och identifiera potentiella kompetens- och utbildningsbehov
  • Förutse förändring gemensamt och säkerställa tillfredsställande arbetsvillkor

Sammanfattningen finns här på ditt språk: ENFR - DEESITPLSKNL 

Den fullständiga rapporten finns här: EN - FR - DE

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser

Congress 2019