Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska

I samband med deras Plenarsession för social dialog den 8 februari 2021, CEFS och EFFAT, arbetsmarknadens parter inom sockersektorn diskuterade olika viktiga frågor för industrin inom ramen för EU: s Green Deal och kommissionens handelspolitik. De enades om efter slutsatser:

  • Vårt slut på sockerkvoter gav världspriset på råsocker en viktig ledande roll på EU: s inhemska sockermarknad. De världspriset är inte ”hållbart” eftersom det påverkas av orättvist statligt stöd (dvs. de subventioner som Indien tillhandahåller till sockersektorn) och återspeglar inte de genomsnittliga produktionskostnaderna.
  • Den europeiska sockersektorn har kastats in i ett aldrig tidigare skådad kris sedan kvoternas slut den 1 oktober 2017. Som en konsekvens har många fabriker stängt med andra allvarliga åtgärder som vidtagits för att drastiskt minska de administrativa kostnaderna.

En nyligen uppdaterad uppdatering av kumulativa effekterna av handelsmedgivandena till tredjeländer som presenterats av kommissionär för jordbruk Wojciechowski har ytterligare belyst känsligheten i den europeiska sockersektorn. Detta får arbetsmarknadens parter, CEFS och EFFAT, att uppmana Europaparlamentet och ministerrådet att:

  • avvisa de medgivanden för socker och etanol som anges i EU-MERCOSUR-avtal;
  • utesluta socker från alla framtida frihandelsavtal under förhandling (Australien, Thailand, etc.) och förhandla om stränga ursprungsregler;
  • uppmana kommissionen att upprätta en exakt och realtidsövervakning i realtid för att bedöma effekterna av Förenade kungarikets nya sockerpolitik på den europeiska sockermarknaden och vid behov omedelbart agera för att skydda jobb och företag från illojal konkurrens.

Arbetsmarknadens parter inom sockersektorn har åtagit sig att sträva efter en hållbar framtid både ur ett miljö- och ett socialt perspektiv. Att göra så, EU: s åtgärder behöver säkerställa enhetlighet genom hela livsmedelskedjan och mellan EU: s olika politikområden som driver en miljö- och klimatambition, inklusive handel.

Övergången bör vara rättvis och inkluderande, lämna ingen bakom sig, och den bör skapa ekonomisk tillväxt, bygga en förutsägbar miljö för investeringar och säkerställa kvalitativ sysselsättning.

Med tanke på de enorma investeringar som krävs för att uppnå utsläppsminskningar 2030 och koldioxidneutralitet 2050 som en del av EU: s gröna affär, CEFS och EFFAT begär omgående synlighet till Europeiska kommissionen om tillgången till de olika europeiska fonderna för att säkerställa sektorns sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet.

Du kan ladda ner hela uttalandet här.

%d bloggare så här: