Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska

Över 60 rese- och turistorganisationer presenterar konkreta rekommendationer för att återuppta resor och turism i Europa, inklusive inrättandet av en kommissionsledd arbetsgrupp för att återställa den fria rörligheten. 

Alliansen European Tourism Manifesto, en grupp med mer än 60 offentliga och privata rese- och turistorganisationer och sektorns röst i Europa, presenterade idag en serie gemensamma rekommendationer för EU: s medlemsstater om hur man kan starta om resor och turism i Europa i tid för sommaren 2021. Kärnan i rekommendationerna är utvecklingen av en EU-färdplan för att på ett säkert sätt återställa resor när länder kommer ut ur nationella spärrar som ska utvecklas och genomföras i nära samarbete med näringslivet och arbetsmarknadens parter.

En särskild arbetsgrupp från kommissionen för återställande av fri rörlighet för människor skulle leda utvecklingen och genomförandet av färdplanen - och tillhandahålla löpande bedömningar baserade på risker och de senaste vetenskapliga uppgifterna. Målet skulle vara att identifiera de förhållanden och scenarier under vilka de nuvarande restriktionerna för internationella resor skulle kunna lossas och i slutändan upphävas över hela Europa och därefter. Som ett resultat måste färdplanen vara smidig och uppdateras regelbundet.

Fogen rekommendationer som lagts ut av det europeiska turistmanifestet delades med EU: s regeringar inför två viktiga diskussioner - en videokonferens mellan de europeiska ledarna den 25-26 februari och ett extra möte med turismministrarna den 1 mars. Rekommendationerna uppmanar den kommissionsledda arbetsgruppen att spåra framstegen och effekterna av pågående vaccinationskampanjer samt mildrande åtgärder såsom testning och karantän, baserat på risknivåer inom EU och internationellt.

”Vårt mål är att Europa ska återvända till sin plats som världens ledande turistmål - och en säker. När EU: s vaccinationsprogram utvecklas och skyddar de mest utsatta medborgarna måste vi gemensamt förbereda oss för att resan ska startas om. Det finns helt enkelt ingen tid att förlora - förberedelserna för en gemensam strategi bör börja nu för att återställa allmänhetens förtroende till sommaren. Våra rekommendationer beskriver en gemensam väg framåt för att återställa resor och turism och fri rörlighet för de europeiska medborgarnas räkning. Vi ser fram emot att samarbeta med EU: s ledare för att genomföra denna plan så snart som möjligt ”, säger författarna till tidningen.

En sammanfattning av rekommendationerna till EU-medlemsstaterna inkluderar: 

Inrättande av en EU-arbetsgrupp för att återställa människors fria rörlighet:

  • En kommissionsledd arbetsgrupp för återställande av fri rörlighet för människor, för att utveckla och genomföra en resestartplan och återställningskarta.

Samordning av resebegränsningar:

  • En förbättrad och effektiv europeisk samordning av resebegränsningar och krav krävs snarast för att underlätta återstart av resor och turism (9.5% av EU: s BNP) och erbjuda förutsägbarhet för resenärer såväl som för rese- och turistföretag och deras anställda.

Testning: En harmoniserad EU-ram för reserelaterad testning bör omfatta följande:

  • Medlemsstaterna ska säkerställa prisvärd testning, tillräcklig kapacitet, ömsesidigt erkännande av test mellan medlemsstaterna och kontinuerligt arbete på internationell nivå för ömsesidigt erkännande av test.
  • Validering av användningen av antigen och andra snabba tester för rese- och turismändamål[1] är brådskande, vid sidan av regelbunden bedömning av de godkända testerna eftersom testeffektiviteten förbättras (LAMP[2] till exempel).

E-hälsointyg: EU-samordning av nationella initiativ är angeläget för att undvika att ha 27 olika certifikat som täcker testning, vaccination och / eller immunitet:

  • GD SANTE måste ta ledningen och arbeta med GD MOVE och GD GROW på ett interoperabelt europeiskt system som möjliggör en snabb och digital verifiering av resenärernas vaccinations- och / eller teststatus.
  • Vaccination eller vaccinationsintyg bör inte vara obligatoriska för att resa (när vaccination är mer allmänt tillgänglig), men vaccinerade resenärer eller personer med bevisad immunitet bör undantas från inreseförbud, testning och karantänrestriktioner i enlighet med den senaste vetenskapliga insikten om minskad förmåga hos de vaccinerade att fortfarande sprida viruset.

Samordnad återupptagande av turistaktiviteter: När hälsoläget tillåter det är det avgörande att starta om turism och fritidsaktiviteter tillsammans med återupprättande av fri rörlighet för EU-medborgare

[1] Specificiteten och känsligheten för snabba antigentester är nu över 90%. Det är också viktigt att understryka att målet snarare är att screena positiva fall snarare än att diagnostisera, vilket minskar risken för den resande befolkningen att sprida viruset ytterligare.

Dessutom publicerade Health Security Committee den 17 februari 2021 ”En gemensam lista över COVID-19 snabba antigentest, inklusive de vars testresultat är ömsesidigt erkända, och en gemensam standardiserad uppsättning data som ska ingå i COVID-19 testresultatcertifikat ”.

[2] Loop-medierad isotermisk amplifieringstest, LAMP

Pressmeddelande: Reseplan för resor och turism [Länk]
Utgångsstrategi för resor och turism [Länk]

%d bloggare så här: