Fackföreningar och branscher för mat och dryck kräver arbetstagarstöd

Mat och dryck är Europas största tillverkningssektor och våra två organisationer samlas som EU: s sociala partners för att representera de anställda (EFFAT) och arbetsgivare (FoodDrinkEurope) i branschen. Se vårt gemensamma uttalande nedan inför Covid-19-pandemin.

-----------------------------------------

Som erkända EU-arbetsmarknadspartners inom livsmedels- och dryckesindustrin uttrycker vi vår oro över den fördjupade folkhälsokrisen i hela Europa och därefter, och vår inre sympati går ut till de familjer som drabbats av coronavirus. Vi är också bekymrade över potentialen för en allvarlig och långvarig global ekonomisk nedgång och de effekter som detta kommer att få på arbetskraften.

Den europeiska mat- och dryckesindustrin förlitar sig på hårt arbete och engagemang för mer än 4.7 miljoner människor över 294,000 XNUMX företag, i alla storlekar, för att säkerställa att konsumenterna kan få tillgång till en bred och varierad kost.

Vi är skulderade mot dessa arbetare och deras fortsatta engagemang för att göra sina jobb under pandemin Covid-19. Trots nödsituationen stannar inte och kommer livsmedelssektorn inte att sluta. Av detta skäl måste arbetskraften stöds av offentliga myndigheter.

Vi välkomnar många av de initiativ som hittills tagits av Europeiska kommissionen, inklusive förslaget att aktivera den allmänna undantagsklausulen för stabilitets- och tillväxtpakten och inrättandet av en Corona-investeringsplan. Men mer måste göras för att ge arbetare ett förbättrat hälsoskydd och ekonomiskt stöd för företag som kämpar. Vi uppmanar myndigheterna att överväga följande insatser:

1: Erkänn arbetarnas väsentliga roll

Hela livsmedels- och dryckesindustrin (inklusive färdiga produkter, ingredienser, förpackning och transport) måste betraktas som ”väsentligt” av alla EU-medlemsstater, och vi uppskattar kommissionens stöd för detta. I förlängningen, Kommissionen måste också uppmuntra medlemsstaterna att erkänna behoven hos branschens 4.7 miljoner anställda, som inte kan stanna hemma om vi ska hålla livsmedelskedjan fungerande. Mot bakgrund av dessa arbetares strategiska betydelse kräver vi effektiva stödåtgärder som barnomsorg och vid behov hänsyn till statslönskompensation om arbetstagare tillfälligt upphör från arbetet.

2: Rättvis tillgång till säkerhetsutrustning

Eftersom livsmedelsförsörjningen är en viktig värdekedja bör de nationella regeringarna och EU: s institutioner hjälpa företag som verkar inom livsmedels- och dryckesektorn att hitta personlig skyddsutrustning för arbetarna. I det här avseendet, inrättandet av centraliserade inköpssystem bör påskyndas för att undvika illojal konkurrens.

3: Harmoniserade protokoll för arbetare

Med tanke på deras väsentliga roll för att upprätthålla livsmedelssäkerheten i Europa, Vi uppmanar kommissionen att tillhandahålla EU-riktlinjer till medlemsstaterna för att upprätta harmoniserade protokoll för arbetare inom livsmedelssektorn för att fortsätta sitt arbete på ett säkert sätt. Skyddet av livsmedelsarbetarnas hälsa bör vara en prioritering.

4: Stöd för arbetare och företag

Nittionio procent av EU: s livsmedels- och dryckesföretag är små och medelstora företag (små och medelstora företag). Stängningen av Horeca (tjänstebranschen) i många EU-medlemsstater påverkar de företag med potentiella negativa återverkningar på sysselsättningen. Vi välkomnar flexibiliteten kring genomförandet av reglerna om statligt stöd och uppmanar kommissionen att utvecklas tillsammans med medlemsstaterna omfattande nödåtgärder för livsmedelssektorn, för att upprätthålla arbetstillfällen och för att återuppbygga den ekonomiska hållbarheten i sektorn på lång sikt. Dessutom bör oanvända strukturfonder och andra EU-fonder användas för att stödja medlemsstaterna i att säkerställa ekonomiskt och inkomststöd för arbetare som drabbats av arbetslöshet eller avstängning från arbetet, inklusive icke-standardiserade arbetare och arbetstagare som är anställda i underleverantörskedjorna.

Vi uppmanar de nationella regeringarna att involvera arbetsmarknadens parter i utformningen och genomförandet av nationella åtgärder. Den sociala dialogen bör stärkas och främjas på varje nivå för att hantera konsekvenserna av denna nödsituation.

Europa står inför en oöverträffad kamp mot coronavirus som har förändrat vårt sätt att leva i vårt samhälle, hur vi interagerar med våra nära och kära och hur vi arbetar tillsammans. Det enda sättet vi kommer att kunna övervinna denna kris är med mer stöd och solidaritet mellan medlemsstaterna.

--SLUTET--

För mer information kontakta Will Surman, chef för kommunikation och offentliga frågor:  w.surman@fooddrinkeurope.eu  och Enrico Somaglia, EFFAT: s vice generalsekreterare e.somaglia@effat.org

EFFAT är den europeiska fackföreningen för livsmedel, jordbruk och turism. Som en europeisk fackförening med 2.6 miljoner medlemmar, som representerar 120 nationella fackföreningar från 35 europeiska länder, försvarar EFFAT intressen för mer än 22 miljoner arbetstagare som är anställda länge i livsmedelskedjan. EFFAT är medlem i ETUC och den europeiska regionala organisationen för IUF.

 FoodDrinkEurope representerar livsmedelsindustrin. Bestående av 294,000 4.7 företag och 70 miljoner arbetare, köper mat- och dryckesindustrin XNUMX% av EU: s jordbruksprodukter och är Europas största tillverkningsindustri.

 EFFAT och FoodDrinkEurope är arbetsmarknadens parter som en del av Europeiska kommissionens "Social dialog"som inkluderar diskussioner, samråd, förhandlingar och gemensamma åtgärder som genomförs av våra organisationer som företräder arbetsgivare och anställda.

EFFAT och FoodDrinkEurope gemensamt uttalande om coronavirus (EN)

 

 

 

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Congress 2019