Ut nu! – EU Sugar Corporate Social Responsibility Report

EFFAT och de europeiska sockerproducenterna (CEFS) släppte den sextonde rapporten om EU-sockerföretagens sociala ansvar som ett resultat av det gemensamma åtagandet att förbättra sockersektorns hållbarhet.

Eftersom rapporten omfattar åren 2020 och 2021 ligger fokus i denna utgåva på Covid-19 och hållbarhet. Rapporten bevisar sektorns motståndskraft under hela pandemin, hur arbetare visade ett häpnadsväckande engagemang för sina jobb och hur sockerföretag gick mot hållbarhet.

Rapporten visar upp branschens initiativ som tagits för att uppfylla de åtta standarderna i uppförandekoden som undertecknades 2003 mellan de två organisationerna. Exemplen omfattar mänskliga rättigheter, utbildning, hälsa och säkerhet, relationer mellan arbetsmarknadens parter, arbetsförhållanden och affärsrelationer samt val av leverantörer.

Rapporten-EU-sockerindustri-Företags-Socialt Ansvar-2020-21

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser

Congress 2019