Politisk överenskommelse om Due Diligence sätter en ny era i kampen mot företagens straffrihet

EFFAT, European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, applåderar den politiska överenskommelsen om Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDDD). Denna avgörande lag kan ta itu med arbetsmissbruk i leveranskedjor och franchisenätverk. Icke desto mindre är uteslutningen av finansiella tjänster från due diligence-skyldigheter oroande.

EU:s medlagstiftares senaste avtal om CSDD-direktivet är en viktig milstolpe för mänskliga rättigheter och miljöskydd i leverans- och underleverantörskedjor och franchisesystem. Medan den slutgiltiga texten väntar och detaljer håller på att färdigställas i tekniska möten, firar EFFAT viktiga segrar.

Texten anger tydliga skyldigheter för företag att ta itu med faktiska och potentiella mänskliga rättigheter och miljörisker kopplade till deras verksamhet, dotterbolag och affärsrelationer. Offer för företagsrelaterade brott mot mänskliga rättigheter kommer nu att kunna hålla företag ansvariga inför EU-domstolar om de skadas genom företagens verksamhet eller affärsrelationer.

EU- och tredjelandsbaserade multinationella företag som verkar i EU genom franchisesystem är också en del av direktivets tillämpningsområde. Detta är en stor seger för EFFAT, dess medlemsförbund och alla anställda inom besökssektorn. Fackliga upphävandesmetoder som utövas av snabbmats- och hotell multinationella företag kommer inte att förbli ostraffade och offer för våld och trakasserier på jobbet kommer äntligen att kunna kräva rättvisa och hålla moderbolagen ansvariga.

EFFAT:s generalsekreterare Kristjan Bragason kommenterar den politiska överenskommelsen:

"Den här affären är en betydande seger för utsatta arbetare i livsmedelskedjor och snabbmatsbutiker i Europa och globalt. Texten tillhandahåller viktiga verktyg för att driva företagens rättvisa och för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter i våra sektorer. EFFAT anser dock att uteslutningen av finanssektorn är ett missat tillfälle.”

EFFAT kommer nu att ta sig tid att utvärdera detaljerna i den slutliga texten i hopp om ett snabbt antagande av medlagstiftarna 2024.

 

 

 

 

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser

Congress 2019