Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska

Den 18 februari 2021 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett meddelande om den nya EU-handelsstrategin som grundar sig på öppenhet, hållbarhet och självsäkerhet.1

Bryssel - 24 februari 2021: CIBE (Internationella förbundet för europeiska betodlare), CEFS (Association of European Sugar Manufacturers) och EFFAT (European Federation of Food, Agriculture, and Tourism Trade Unions) välkomnade EU: s handelspolitiska granskning och är redo att bidra med sin gemensamma expertis i utformningen av den framtida handelspolitiska ramen för EU: s sockersektor .

EN NIVÅ SPELANDE FEL, HÅLLBAR HANDEL OCH TILLÄMPNING AV FTAS ÄR NYCKEL FÖR FRAMTIDEN

I januari 2021 släppte Gemensamma forskningscentret en uppdaterad studie om de kumulativa effekterna av frihandelsavtal på EU: s jordbruk, som slutsatsen och bekräftade att EU: s sockersektor är en av få sektorer som har drabbats negativt av befintliga EU-avtal.2 För att stoppa och vända denna trend bör följande krav och konkreta åtgärder fastställas inom ramen för EU: s nya handelspolitik:

  1. Villkorlig öppenhet: EU: s sockermarknad idag är en liberaliserad marknad och erbjuder tullfri eller reducerad tullåtkomst till mer än 100 sockerleverantörer från hela världen. I princip har EU: s sockersektor möjlighet att konkurrera med globala konkurrenter, förutsatt att rättvis konkurrens baseras på lika villkor, vilket undviker negativa konsekvenser för arbetsförhållanden och anställning. åtkomstkoncessioner bör beviljas tredjeländer genom förmånliga frihandelsavtal eller genom ensidiga handelsmedgivanden.
  2. Integrerad hållbarhet: European Green Deal - och strategierna Farm to Fork och biologisk mångfald - strävar efter att öka de ekonomiska, miljömässiga och sociala åtagandena för EU-operatörer ytterligare och manifestera EU: s banbrytande roll för att mildra klimatförändringarna. Målen för dessa initiativ måste integreras i EU: s handelspolitik för att garantera enhetlighet och utesluta att internationell handel undergräver EU: s sockersektors resultat när det gäller att genomföra hållbarhetsmål. ILO: s kärnkonventioner och respekten för arbetsrättigheter i linje med EU: s standarder bör utgöra en väsentlig del av alla EU-avtal. Import av undermåliga produktionsmedel bör inte ges företrädesvis marknadstillträde till EU.
  3. Kraftfull självhäftande: Till nackdel för EU: s sockersektor hindrar olaglig marknadsförvrängande exportstöd i Indien och omotiverade sockerimportåtgärder mot EU-vitsocker som införts av Egypten EU: s sockerproducenter att dra nytta av EU: s handelspolitik och hotar etablerade handelsflöden. EU bör framstå som en mer proaktiv aktör i handelstvister, bör snabbt införa de rättsliga instrumenten och verktygen för att skydda EU-företag från sådana tvångsåtgärder och snedvridningar och genomdriva bindande förhandlade avtal för att institutionalisera reglerbaserad internationell handel.

CIBE, CEFS och EFFAT noterar att EU-Mercosur-avtalet inte uppfyller ovannämnda krav vad gäller socker och är därför fortfarande emot denna affär. Vi behöver tydliga och snabba åtgärder och är redo att ge våra konkreta bidrag, till exempel för utvärderingar i efterhand av befintliga och förhandsbedömningar av framtida affärer för att kvantifiera de kumulativa effekterna av alla EU-avtal på viktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

1Meddelande om handelspolitisk granskning
2Kumulativa ekonomiska effekter av handelsavtal på EU: s jordbruk

-ENDs

Du kan ladda ner hela pressmeddelandet här.

Mediekontakt: Maddalena Colombi | [e-postskyddad] | +32 488337409

%d bloggare så här: