Arbetsmarknadens parter inom jordbruket antar en gemensam förklaring om den globala uppvärmningens inverkan på jordbruket

December 15, 2023 | Lantbruk, I rampljuset

De europeiska arbetsmarknadsparterna inom jordbruket, EFFAT och GEOPA-COPA, som företräder arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen inom sektorn, har talat med en röst om behovet av att arbeta tillsammans för att mildra effekterna av svåra väderförhållanden på jordbruket.

Global uppvärmning är ett globalt fenomen som innebär stora utmaningar för bönder och arbetare.

Bevisen för att konsekvenserna av den globala uppvärmningen är allvarliga och potentiellt katastrofala har blivit mer övertygande än någonsin under de senaste 30 åren. Jordbrukssektorn är mest påverkad av ogynnsamma klimatförhållanden, inte bara när det gäller avkastning utan också när det gäller den övergripande inverkan på landsbygdens infrastruktur och arbetarnas arbetsvillkor.

Av denna anledning uppmanar de europeiska arbetsmarknadsparterna inom jordbruket EU-institutionerna och de nationella regeringarna att samarbeta med dem på ett initiativ om säkra arbetsförhållanden vid extrema temperaturer och väderhändelser för att skydda jordbrukets hälsa och säkerhet, jobb och inkomster. Detta initiativ bör omfatta full ersättning till arbetsgivare och jordbruksarbetare för förlorade arbetsdagar på grund av extrema väderhändelser.

De europeiska arbetsmarknadsparterna inom jordbruket åtar sig att fortsätta sitt arbete med att mildra effekterna av svåra väderförhållanden på jordbruket inom ramen för det nuvarande och framtida arbetsprogrammet för den europeiska kommittén för social dialog för jordbruk och i synnerhet inom ramen för det EU-finansierade Safe Habitus-projekt där båda organisationerna deltar.

Deklarationen tar tillfället i akt att erkänna vikten av en rigorös socioekonomisk konsekvensbedömning på lokal nivå för att bedöma effekten av en eventuell begränsningspolitik på jobb, inkomster och kompetens, och för att säkerställa de nödvändiga resurserna och full medverkan från arbetsmarknadens parter.

Antagandet visar på de europeiska arbetsmarknadsparternas ansvar inom jordbruket inför övertygande bevis på effekterna av extrema väderhändelser på sektorn. Uttalandet sätter också ramarna för det framtida arbetet med frågan och går utöver enbart erkännande och vädjanden till ansvariga parter. Den placerar också Just Transition som en permanent punkt i arbetsprogrammet för den europeiska sociala dialogen.

Gemensam förklaring