Arbetsmarknadens parter förenade: Utbildning och träning är nyckeln till framtidsförberedda hotelltjänster

November 21, 2023 | I rampljuset, pressmeddelande, Turism

Bryssel den 21 november 2023 – Mot bakgrund av det europeiska året för färdigheter var HOTREC och EFFAT värdar
ett evenemang vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i Bryssel med temat ”Utbildning
och utbildning: drivkraften för kvalificerade hotellarbetare i Europa.”

Arbetsmarknadens parter stod enade för att positionera utbildning som en av lösningarna för att hantera brist på arbetskraft och
ta itu med kompetensbrister i den europeiska besöksnäringen. Som medlemmar i European Alliance for Apprenticeships (EafA),
HOTREC och EFFAT uppmuntrade utvecklingen av lärlingssystem på nationell nivå. De ringde
Europeiska kommissionen att fortsätta att stödja dessa ansträngningar och betona att yrkesutbildning
bör betraktas som ett primärt karriäralternativ.

De betonade att nära samarbete mellan regeringar, utbildningsinstitutioner och arbetsmarknadens parter är nyckeln
att utveckla ambitiösa utbildningsstrategier för turist- och hotellpersonal, inklusive förbättring av digitala och
kompetens inom hållbarhet.

Det är arbetsmarknadens parters mål att omforma uppfattningar bland unga människor och uppmana dem att se besöksnäringen som en
grogrund för karriärutveckling.

"European Hospitality saknar mellan 10-20 % av sin personalstyrka. Dagens evenemang lyfte fram vikten av om- och kompetensutveckling, med utbildning och träning som en av de möjliga lösningarna för att ta itu med denna förlamande
kris." sade HOTRECs president Alexandros Vassilikos.

Gästfrihetsarbetare är drivkraften för en avgörande sektor av den europeiska ekonomin, som fungerar som en katalysator
social integration genom att erbjuda miljontals unga människor sitt första jobb. Att ta itu med de snabbt föränderliga kompetensbehoven är
avgörande för branschens motståndskraft och långsiktiga hållbarhet, säger president Malin Ackholt.

Vid evenemanget tog arbetsmarknadens parter tillfället i akt att understryka sitt samarbete inom European Social
Dialog som nyckel för att forma attraktiva karriärvägar i branschen.

Pressmeddelande

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser

Congress 2019