Strategisk dialog om framtiden för EU:s jordbruk: EFFAT kämpar för sin vision för ett hållbart livsmedelssystem

Idag deltog vår generalsekreterare, Kristjan Bragason, aktivt i den inledande strategiska dialogen med livsmedelssektorn – som tillkännagavs av Ursula Von der Leyen under sitt tillståndstal i september.
EFFAT välkomnar beslutet att sammankalla olika intressenter runt bordet för att föreslå en väg framåt, som överbryggar olika intressen – ekonomiska, finansiella, ekologiska och sociala – inbäddade i vårt matsystem på medellång till lång sikt.

EFFAT, som representerar nästan 15 miljoner arbetare inom den europeiska jordbruks-livsmedelsindustrin, är dock övertygad om att utgångspunkten bör innebära att skapa ett övergripande tillvägagångssätt för att definiera ett hållbart livsmedelssystem: ett som matar världen med hälsosam och prisvärd mat för alla, med respekt för vår planet och de nödvändiga arbetarna, genom att skapa kvalitetsjobb inom livsmedelsproduktion och gästfrihet.

Under den strategiska dialogen om jordbruk missade EFFAT inte tillfället att upprepa att för att uppnå ett hållbart och motståndskraftigt livsmedelssystem måste man ta itu med dess bräcklighet, och därmed ta itu med viktiga långvariga frågor som påverkar planeten och sårbara aktörer i hela livsmedelskedjan. Detta är endast möjligt genom:

  • Säkerställa social acceptans: EFFAT hoppas på återupplivandet av Green Deal. Men vi finner det avgörande att knyta det till social acceptans, vilket visar att varje grön ambition är en möjlighet för medborgarna och arbetskvaliteten för jordbrukslivsmedelsarbetare. Gröna mål kommer att misslyckas utan en rättvis övergång, om de mest sårbara aktörerna i livsmedelssystemet anser att de står för alla kostnader.
  • Bekämpa marknadsspekulation: Den växande finanseringen av livsmedelssektorn har gynnat aktieägarnas värdemaximering över tid, vilket lett till försämrade arbetsvillkor och ökade krav på flexibilitet. EU måste hitta lösningar för att begränsa effekterna av kortsiktighet på människor, arbetare och planeten genom en seriös kamp mot finansiell spekulation.
  • Ta itu med maktkoncentrationen: Starka ojämlikheter mellan livsmedelssektorerna härrör från en fullständig obalans i maktkoncentrationen. Om trycket från återförsäljare och livsmedelsjättar går okontrollerat, och en livskraftig inkomst inte säkerställs för bönder och jordbruksarbetare, kommer landsbygdsområden att fortsätta att överges, och bönder kommer att fortsätta att välja ohållbara jordbruksmetoder för att öka sina marginaler.
  • Främja rättvis internationell handel: I många EU-internationella handelsavtal för jordbruks- och livsmedelsprodukter förbises ofta kravet på lika standarder från producenter över hela världen, vilket sätter sociala normer och arbetsnormer på spel. Handel får inte tjäna som ett sätt att utöka företagens makt på bekostnad av människor och planeten.

Att uppnå en stark motståndskraft i vårt agro-livsmedels- och hotellsystem är beroende av att vi tar itu med systembrister: skarpa ojämlikheter, klimatkrisens effekter och branschaktörer som skördar vinster på bekostnad av agro-livsmedelsarbetare och deras arbetsvillkor. Den effektiva väg framåt som Ursula Von der Leyen strävar efter bör ta itu med alla dessa frågor kollektivt, i en solid och heltäckande strategi för framtiden.

EFFAT hävdar sitt åtagande att aktivt arbeta för att ta itu med dessa kritiska frågor i det kommande EU-mandatet.