EU:s skogsbruksstrategi för 2030 måste stödja en stark social dimension

Februari 1, 2023 | Lantbruk, I rampljuset

EFFAT har tillsammans med industriAll Europe och European Federation of Building and Woodworkers (EFBBW) antagit en gemensam ståndpunkt om EU:s nya skogsbruksstrategi för 2030. Med denna ståndpunkt siktar de fackliga organisationerna på att presentera en uppsättning gemensamma fackliga budskap om den sociala dimension som måste beaktas vid genomförandet av skogsbruksstrategin.

Befattningen tar upp frågor av gemensamt intresse, som t.ex

– skydd av skogarna
– Främjande av skogsbaserade värdekedjor, överlappande användning av trä och tillräcklig tillgång till trä som råvara
– En balanserad strategi mellan skogar som kolsänkor och skogsbaserade produkter
– Sysselsättning, utbildning och yrkesutbildning och social dialog
– Investeringar i forskning och teknik och i skogsförvaltningssystem.

Läs hela uttalandet här.

 

Följ oss

FacebookyoutubeInstagramLinkedIn
Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Congress 2019

%d bloggare så här: