Fackföreningar kämpar mot stormen för arbetarnas rättigheter

Oktober 25, 2023 | I rampljuset

Fackföreningar i hela Europa och utanför Europa står inför systematiska och riktade attacker mot arbetarnas grundläggande rättigheter.

I en tid präglad av framväxten av populism och högerregeringar ligger vi i framkant när det gäller att försvara arbetarnas rättigheter och säkerhet. Den senaste tidens utveckling i det politiska landskapet har väckt oro över urholkningen av fackliga rättigheter, såsom begränsningar av strejkrätten, som bevittnats i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Slovenien, och nu Finland.

Som svar uppmanade EFFAT:s verkställande kommitté att enas för att försvara arbetstagarnas rättigheter och betonar vikten av att upprätthålla internationella arbetskonventioner, erkänna strejkrätten som en grundläggande rättighet, försvara rätten att organisera sig och delta i kollektiva förhandlingar och uppmana regeringar att skydda och förbättra arbetstagarnas rättigheter. Dessa åtgärder är avgörande inför en växande levnadskostnadskris och behovet av att bekämpa ökande ojämlikheter.

Särskilt EFFAT intar en resolut hållning i frågan:

  • Bekräftar åtagandet till ILO:s konventioner: EFFAT erkänner och respekterar betydelsen av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner nr 87, 98 och 151. Dessa konventioner skyddar de grundläggande rättigheterna, inklusive föreningsfrihet och rätten att organisera sig, och EFFAT förespråkar att de genomförs på ett heltäckande sätt.
  • Erkännande av strejkrätten som grundläggande: EFFAT understryker strejkrätten som en grundläggande och oumbärlig del av demokratiska samhällen, som spelar en avgörande roll för att skydda arbetstagarnas intressen och rättigheter.
  • Försvara rätten att organisera och förhandla kollektivt: EFFAT motsätter sig häftigt alla försök att undergräva arbetarnas rätt att organisera sig, bilda fackföreningar och delta i kollektiva förhandlingar, och betraktar dessa element som hörnstenar i ett rättvist, rättvist och demokratiskt samhälle.
  • Betona respekt för fackföreningar och kollektiva förhandlingsrättigheter: EFFAT kräver yttersta respekt för fackföreningarnas rättigheter och principerna för kollektiva förhandlingar, som fungerar som grundläggande delar av ett rättvist, rättvist och demokratiskt samhälle.
  • Stödja fackliga rättigheter i val: EFFAT uppmanar politiska partier som är involverade i val att stödja fackliga rättigheter, förmågan att organisera och engagera sig i kollektiva förhandlingar, samt att försvara strejkrätten.
  • En uppmaning till handling mot regeringar: EFFAT uppmuntrar starkt regeringar att värna och förbättra arbetarnas rättigheter, rätten att organisera sig och förhandla kollektivt, att skydda strejkrätten och att främja arbetarklassens välbefinnande.

Läs vår Nödlösning om urholkning av fackliga rättigheter

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser

Congress 2019