Internationellt utbildningscenter

Bygg fackföreningens makt för att skapa ett rättvisare Europa 2021-2022

 

”Bygg fackföreningens makt för att skapa ett rättvisare Europa 2021-2022” är ett gemensamt projekt som organiseras med ITC-ILO med fokus på att förbättra kompetensen hos nationella fackliga företrädare inom tre tematiska områden:

  1. jämställdhet och mångfald,
  2. migrerande och hushållsarbetare
  3. arbetstagare i icke-standardiserade anställningsformer (NFSE),åtföljd av a toolkit och uppsättning av riktlinjer för mer inkluderande fackföreningar.

 

Projektet är uppdelat på två år. År 2021 kommer den att rikta sig till 25 deltagare per varje ansikte mot ansikte-modul och upp till 50 i E-inlärningsmoduler. År 2022 utformades som ett handlingsinriktat program för deltagarna som deltar i föreningen för nationell fackförening. De kommer att gå djupare in i tre inkluderingsämnen genom att utforma och genomföra handlingsplaner med konkreta steg kön och mångfaldmigrerande och hushållsarbetare och arbetare i NSFE koppla dem till fackliga revitalisering och kommunikationsstrategier. Aktiviteter kommer att konvergera i Konferens för kunskapsdelning och spridning där de mest framgångsrika metoderna kommer att visas, med stöd av en EFFAT Compendium för inkludering beskriver bästa praxis för fackföreningens inkludering av utsatta arbetstagare inom sektorerna jordbruk, mat, turism och hushållsarbete, som skapats genom projektet.

 

Förväntade resultat om jämställdhet och mångfald 

-Stärka EFFATs nätverk för jämställdhet och mångfald
-Ny stark könspolitik som engagerar medlemsförbund för att genomföra strategier och kollektiva förhandlingskrav kring lika lön, lönetransparens, balans mellan arbetsliv och sexuella trakasserier och våld på jobbet baserat på EFFAT-verktyg och ILO-standarder
-Öka försiktighet bland EFFAT-medlemsförbund om behovet av att göra fackföreningar mer attraktiva för kvinnor och göra jämställdhetsintegrering till en integrerad del av deras organisationsstrategier

 

Förväntade resultat för migrerande och hushållsarbetare

  • Ställ in sektorsstruktur för hushållsarbetare
  • Ökat EFFAT-hushållsarbetarmedlemskap, både nya medlemsförbund och fler medlemmar.
  • Öka medvetenheten om de positiva ekonomiska, samhälleliga och kulturella fördelarna som migranter medför till europeiska samhällen.
  • Verktyg och material för att nå ut till migranter, organisera dem och skydda deras rättigheter på jobbet.

 

Förväntade resultat kopplade till arbetare i NSFE

  • Högre skyddsnivå för arbetstagare i icke-standardiserade anställningsformer genom att tillämpa förnyad EFFAT-stadga i nationella sammanhang
  • Nya verktyg och metoder för att nå ut till, organisera och rekrytera arbetstagare på icke-standardiserade anställningsavtal, såsom tidsbegränsad anställning, säsongsarbete, deltidsarbete, noll timmars anställningar, tillfälligt anställda, arbetsplattformar och falska självföretag sysselsättning.
  • Högre uppsökande arbetstagare i NSFE genom genomförandet av nationella handlingsplaner som utformats under projektet och nya typer av insatser