Om oss

EFFAT skapades den 11 december 2000 och är "Europeiska fackförbundets fackföreningar inom livsmedels-, jordbruks- och turistsektorerna och allierade grenar" (EFFAT / IUF-Europe). EFFAT / IUF-Europas huvudkontor ligger i Bryssel. EFFAT / IUF-Europe är en organisation av oberoende och demokratiska fackföreningar som representerar alla arbetare inom livsmedel, jordbruk, turism och hushållsarbetare samt andra relaterade sektorer, tjänster och aktiviteter i Europa.

Som paraplyorganisation för 116 nationella fackföreningar från 37 europeiska länder försvarar EFFAT mer än 25 miljoner arbetares intressen gentemot EU-institutionerna, europeiska industriförbund och företagsledning.

EFFAT är en autonom europeisk fackförening. Som medlem i EFS främjar EFFAT sina medlemmars intressen i alla europeiska interprofessionella frågor gemensamt och med styrka. Som en regional organisation inom IUF försvarar EFFAT också medlemmarnas intressen globalt.

Under de senaste åren har EFFAT inrättat europeiska företagsråd i mer än 100 gränsöverskridande grupper och har en framgångsrik europeisk sektoriell social dialog på gång inom - bland annat sektorerna jordbruk, hotell och restaurang, catering, socker, mat och dryck.