DEN NYA KAPPEN BEHÖVER SOCIALT VILLKOR

Avsluta exploateringen och höja arbetsnormerna i det europeiska jordbruket

Minst tio miljoner människor är anställda i det europeiska jordbruket, främst som säsongsarbetare, dagarbetare eller i andra osäkra situationer. Trots att de definierades som väsentliga av EU: s institutioner och nationella regeringar när COVID-19 slog, är den levande upplevelsen för många av dessa arbetare fortfarande en kamp, ​​bristande och kränkning av de mänskliga rättigheterna. Omänskliga arbetsförhållanden, dåliga löner, långa arbetstider, en hög andel svart arbete och undermåliga bostäder är bara några av de dagliga svårigheterna för lantarbetare i Europa. Arbetare blir ofta offer för omfattande exploatering, inklusive gangmaster-metoder och andra former av modern slaveri.

Trots att deras situation fortfarande i stort sett är osynlig är jordbruksarbetare, vare sig de är EU-medborgare eller icke-EU-medborgare, migranter eller flyktingar, som arbetar i Nord-, Syd-, Väst- eller Östeuropa, enade om att kräva rättigheter, social rättvisa och värdighet på jobbet.

Förvånansvärt nog har arbetstagare aldrig varit med i den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) - en flaggskepps-EU-politik som nu står för ungefär en tredjedel av EU: s budget (från toppar upp till 73%). Medan stödet till den gemensamma jordbrukspolitiken nu med rätta är villkorat av respekt för grundläggande miljöstandarder, folkhälsa och djurens välbefinnande, spelar överensstämmelse med mänskliga rättigheter och arbetsrätt absolut ingen roll vid fördelningen av direktstöd. Detta är anledningen till att den gemensamma jordbrukspolitiken hittills till stor del inte lyckats förbättra jordbruksarbetarnas villkor.

En konkret och lätt tillämplig lösning är dock i sikte. Europaparlamentet har antagit en tydlig ståndpunkt: direktstöd från den gemensamma jordbrukspolitiken måste vara villkorad av att de gällande arbets- och anställningsvillkoren respekteras enligt relevanta kollektivavtal, nationell lag och EU-lagstiftning samt ILO-konventioner.

Villkorligheten skulle täcka olika områden såsom deklarerad anställning, lika behandling, löner, arbetstid, hälsa och säkerhet, bostäder, jämställdhet, social trygghet och rättvisa villkor för alla arbetstagare som är anställda i jordbruket, inklusive rörliga och migrerande arbetare.

Detta är dock bara ett första steg i rätt riktning.

Förhandlingar mellan EU-institutionerna om den nya gemensamma jordbrukspolitiken pågår och det är nu avgörande att social villkor blir en del av det slutliga avtalet mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och EU: s råd. Europaparlamentets ståndpunkt bör bekräftas och ytterligare stärkas. Det fall som ska göras är inte bara etiskt - det är det enda sättet att undvika social dumpning och se till att den gemensamma jordbrukspolitiken kan skydda alla jordbrukare som respekterar arbetstagarnas rättigheter, men lider av illojal konkurrens från dem som inte gör det. Och med social villkor kommer en relevant del av EU: s budget - finansierad av EU: s skattebetalare - äntligen att bidra till att förbättra arbets- och levnadsförhållandena i en av de mest utmanande och osäkra sektorerna i EU: s ekonomi.

COVID-19-pandemin ger EU en unik möjlighet - en översyn av det europeiska jordbruket för att göra det verkligt hållbart och socialt rättvist. Den gemensamma jordbrukspolitiken måste bidra till detta mål och uppfylla ambitiösa miljömål samtidigt som respekten för jordbruksarbetarnas rättigheter upprätthålls, vilket aldrig kan betraktas som byråkrati.

Vi, de undertecknade undertecknarna, uppmanar er ansvarskänsla som lagstiftare och EU-medborgare. Jordbruksarbetare tål brinnande värme och iskall, skador, värk och hot, överlever några timmars sömn och snabba, sparsamma måltider, bor i stugor eller behållare, men visar ändå häpnadsväckande engagemang för sina jobb. Det är tack vare dem att det finns mat på våra bord även i en global pandemi.

Jordbruksarbetare förväntar sig nu ett tydligt svar från EU.

Social rättvisa och rättvisa måste råda: den nya gemensamma jordbrukspolitiken behöver social villkor.

EFFAT - Europeiska fackföreningen för livsmedel, jordbruk och turism

ETUC - Europeiska fackförbundet

IUF - International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers 'Associations

ITUC - International Trade Union Confederation

OSEPI - Open Society European Policy Institute 

ActionAid International

Amnesty International

ARC2020 - Jordbruks- och landsbygdskonventionen

Caritas Europa

VD - Corporate Europe Observatory

ERGO-nätverk

EAPN - Europeiska nätverket mot fattigdom 

ECCJ - European Coalition for Corporate Justice 

Euro Coop - Europeiska gemenskapen för konsumentkooperativ 

EuroCOP - Europeiska polisförbundet 

ECVC - Europeisk samordning via Campesina 

ECRE - Europeiska rådet för flyktingar och exiler 

EEB - Europeiska miljöbyrån

EFBWW - European Federation of Building and Woodworkers 

EPHA - European Public Health Alliance 

EPSU - European Public Service Union 

ETF - European Transport Workers 'Federation 

Migrations ansikten

FTAO - Fair Trade Advocacy Office 

Återkoppling

Food & Water Action Europe

Friends of the Earth Europe

SPANNMÅL

Human Rights Watch

ICMC Europe - International Catholic Migration Commission

ILAW - International Lawyers Assisting Workers Network 

IndustriAll European Trade Union 

La Strada International

LLF - Lady Lawyer Foundation 

MIJARC - International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth

Naturefriends International

Oxfam

Pan Europe

PICUM - Plattform för internationellt samarbete om papperslösa migranter 

djup

ROSCIDET - Réseau des Organisations de la Société Civile pour le Développement du Tonkpi

Schola Campesina APS

Slow Food Europa

social Platform

SOLIDAR

Stella Maris internationella nätverk 

Den goda lobbyn

SHARE-nätverket

UNI Europa, European Services Workers Union

UnionMigrantNet

URGENCI

WEWorld-GVC ONLUS

Arbetargruppen EESK

Världsorganisationen för rättvis handel Europe asbl (WFTO-Europe)

3F (Danmark)

ACV-CSC Services et Alimentation (Belgien)

Agricultural Academy (Bulgarien)

Agroekologi i aktion (Belgien)

AGRO-SINDIKAT (Nordmakedonien)

AGROSTAR (Rumänien)

AK EUROPA (Österrikes arbetskammares kontor i Bryssel)

ALPAA (Italien)

Amigos de la Tierra (Spanien)

Andalucía Acoge (Spanien) 

ARI - Associazione Rurale Italiana (Italien)

ASTI - Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés asbl (Luxemburg)

ASTRA - Åtgärd mot människohandel (Serbien)

BAN YING (Tyskland)

BIOSELENA - Foundation for Organic Agriculture (Bulgarien)

Bulgariska sammanslutningen av hallonproducenter

ССНР - Fackförening för egenföretagare och informella arbetstagare "UNITY" (Bulgarien)

CCOO de Industria (Spanien)

CERES (Rumänien)

CFE-CGC Agro (Frankrike)

CFTC-AGRI (Frankrike)

CG-FGTB / ABVV (Belgien)

CGSLB-ACLVB (Belgien)

Christliche Iniative Romero eV (Tyskland)

CGIL (Italien)

CISL (Italien)

CITUB- Förbundet för oberoende fackföreningar i Bulgarien

CNSLR - FRATIA (Nationella förbundet för Rumäniens fria fackföreningar)

CNV (Nederländerna)

CONFEDERDIA (Italien)

ELA-STV (Spanien)

EMWU - European Migrant Workers Union (Tyskland)

FSA TERRA (Rumänien)

FA (Färöarna)

FAI-CISL (Italien)

Faire Mobilität (Tyskland)

Fairwatch / StopTTIP-CETA-Mercosur-kampanj (Italien)

FairWork (Nederländerna)

FAIRWORK Belgien

FELLESFORBUNDET (Norge)

FGA-CFDT (Frankrike)

FGTA-FO (Frankrike)

FGTB-HORVAL (Belgien)

FITUA / FNSZ (Bulgarien)

FLAI-CGIL (Italien)

FNV (Nederländerna)

FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario (Italien)

FSI - Forum Social Innovation (Tyskland)

FSPBUPASH (Albanien)

FTPAW (Cypern)

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie - Köp ansvarsfullt stiftelse (Polen)

Fundacja Zielone Światło - Green Light Foundation (Polen)

Generation 2.0 för rättigheter, jämlikhet och mångfald (Grekland)

GMB (Storbritannien)

GÖD (Österrike)

GPA (Österrike)

GWU (Malta)

Ungerska Helsingforskommittén

IG-BAU (Tyskland)

IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr (Portugal)

ITUFAWIEH (Kosovo)

KOK - Tyskt NGO-nätverk mot människohandel

KOMMUNAL (Sverige)

KŽI (Slovenien)

LEFÖ (Österrike)

LDH - Ligue des droits de l'Homme (Frankrike)

MEDU - Medici per i diritti umani (Italien)

Mediterranean Hope (Italien)

MEDOSZ (Ungern)

National Council of Gardeners (Bulgarien)

Naturvänner (Grekland)

NEZAVISNOST (Serbien)

NFZGS PODKREPA (Bulgarien) 

NGG (Tyskland)

NNN (Norge)

NSZKB - National Council of Agri Cooperatives (Bulgarien)

NUSFFP - National Union of Small Family Farms and Producers (Bulgarien) 

ÖBV - Via Campesina Österrike

ÖGB - Österrikisk fackförbund

OGB-L (Luxemburg)

OSPZV-ASO (Tjeckien)

OZPP (Slovakien)

Parma Sostenibile (Italien)

PECO - Institut (Tyskland)

PODKREPA CL - (Bulgarien)

Polska Migrant Workers Association

För en annan CAP (Frankrike)

Povod - Institutet för kultur och utveckling av internationella relationer i kultur (Slovenien)

PPDIV (Kroatien)

PPDIVUT (Bosnien-Hercegovina)

PRO-GE (Österrike)

SETAAB (Portugal)

Sezonieri-Kampagne (Österrike)

SGS (Island)

SIPTU (Irland)

SOK Corporation (Finland)

SOMO-centrum för forskning om multinationella företag (Nederländerna)

Sotermun (Spanien)

SPPBBSH (Albanien)

SS PPDIV SRBIJE (Serbien)

Südwind (Österrike)

SYMBOLA - Fondazione per le qualita italiane (Italien)

TARIM-IŞ (Turkiet)

Teollisuusliitto (Finland)

TERRA VIVA (Italien)

Terra! - APS (Italien)

Transnational Institute (Nederländerna)

TU för jordbruk, livsmedels- och tobaksindustrin (Montenegro)

TUFLAW / LZUDPSF (Litauen)

UGT-FICA (Spanien)

UIL Nazionale (Italien)

UILA-UIL (Italien)

UNITE the Union (Storbritannien)

USO - Federación de Industria (Spanien)

USO - UNIÓN SINDICAL OBRERA (Spanien)

Voedsel Anders (Nederland)

Younion_Die Daseinsgewerkschaft (Österrike)

Zielone Wiadomości - Green News Magazine (Polen)

ZZPR (Polen)

БАКЕБ (bulgariska föreningen för cirkulär ekonomi och bioteknik)

 

 

 

GIMMARINARO Maria Grazia

Tidigare domare

Tidigare FN: s särskilda rapportör om människohandel, särskilt kvinnor och barn

Adjungerad professor i mänskliga rättigheter vid Irish Centre for Human Rights, National University of Ireland, Galway

POCHET Philippe

Generaldirektör för European Trade Union Institute (ETUI)

Professor vid Université catholique de Louvain (UCL) 

Associerad forskare vid Interuniversity Research Center on Globalization and Work (CRIMT, Montreal)

COUNTOURIS Nicola

Direktör för forskningsavdelningen vid European Trade Union Institute (ETUI)

Professor i arbetsrätt och europeisk rätt vid fakulteten för juridik vid University College London (UCL)

KJAERUM Morten

Direktör Raoul Wallenberg Institute

av mänskliga rättigheter och humanitär rätt

Tidigare chef för EU: s byrå för grundläggande rättigheter

MATTHEWS Alan

Professor emeritus i europeisk jordbrukspolitik

Tidigare president, European Association of Agricultural Economists

Tidigare medlem, den irländska regeringens klimatförändringsråd

TIRABOSCHI Michele

Professor i arbetsrätt och arbetsrelationer

University of Modena and Reggio Emilia (Italien)

GARCIA AZCARATE Tomás

Biträdande chef för institutet för ekonomi, geografi och demografi för det spanska forskningsrådet (IEGD-CSIC)

Ledamot av franska Académie de l´Lantbruk eller italienska Academia dei Georgofili

RÖPKE Oliver

Ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs arbetargrupp

BORELLI Silvia

Professor i arbetsrätt vid University of Ferrara (UNIFE)

Lord HENDY QC

Facklig lag specialist

President, Internationellt centrum för fackliga rättigheter

Ordförande, Institutet för anställningsrättigheter

Hedersprofessor vid juridiska fakulteten, UCL 

CREMERS Jan.

Tilburg University

Institutionen för socialrätt och socialpolitik

PULIGNANO Valeria

Professor vid fakulteten för samhällsvetenskap vid universitetet i Leuven (Belgien)

HENDRICKX Frank

Professor i arbetsrätt vid fakulteten för juridik vid universitetet i Leuven (Belgien)

BAYLOS Antonio

Professor i arbetsrätt

University of Castilla La Mancha (Spanien)

ABBASCIANO Arianna

Doktorand i arbetsrätt (juridiska institutionen - University of Bari - Italy)

ADDANTE Adriana

Universitetet i Foggia

AHLBERG Kerstin

LLD hc, direktör, Institutet för social privaträtt

Stockholms universitet

AIMO Mariapaola

Professor i arbetsrätt

Torino universitet

Juridiska institutionen

ALESSI Cristina

Professor i arbetsrätt

Juridiska institutionen / BRESCIA

ALFONSO MELLADO Carlos L.

Professor i arbetsrätt och social trygghetsrätt

Valencia universitet (España)

APARICIO TOVAR Joaquín

Emeritus professor i arbets- och socialförsäkringsrätt

Fakulteten för arbetsrelationer och personalresurser UCLM - University of Castilla-La Mancha

ARNALTE ALEGRE Eladio

Professor i jordbruksekonomi (pensionerad)

Universitat Politècnica de València (Spanien)

ATANASOV Atanas

Forskare inom området agronomi, genetik, bioteknik, genomik av växter

Korrespondentmedlem och akademiker vid den bulgariska vetenskapsakademin

BALLESTER LAGUNA Fernando

Alicante universitet

BANO Fabrizio

Professor i arbetsrätt, University of Sassari Juridiska institutionen

BELLOTTI Diletta

Förespråkare för mänskliga rättigheter 

Ambassadör för den europeiska kampanjen Slow Food "rädda bin och jordbrukare"

BIANCHI Giampiero

Professor i juridikhistoria vid University of Roma Tre, Institutionen för företagsekonomi

BODIGUEL Luc

Directeur de recherche au CNRS, UMR 6297, Droit et changement social, Charge d'enseignement à la Faculté de Droit de Nantes, Chargé d'enseignement dans différentes strukturer

BOLOGNINI Silvia

Docent i jordbruksrätt

Akademisk korrespondent från Georgofili Academy

Akademisk professor vid National Academy of Agriculture

Institutionen för juridisk vetenskap - University of Udine

BORZAGA Matteo

Professor i arbetsrätt

Universitetet i Trento

Biträdande direktör, delegat för undervisningsverksamhet och samordnare för magisterexamen i europeiska och internationella studier (MEIS) - School of International Studies

BRINO Vania

Docent i arbetsrätt vid Ca 'Foscari University

BROLLO Marina

Fullständig professor arbetsrätt

President AIDLASS 

Koordinator GEVs juridiska område

Institutionen för juridisk vetenskap 

Universitetet i Udine

BÜTTGEN Nina

Post-Doc forskare (PhD, LL.M)

CABEZA PEREIRO Jaime

Professor i arbetsrätt

Universitetet i Vigo

CALAFA Laura

Professor i arbetsrätt

University of Verona

CALAMO SPECCHIA Marina

Professor i jämförande offentlig rätt Aldo Moro University of Bari

CAMMALLERI Calogero Massimo

Docent i arbetsrätt och social trygghetsrätt - University of Palermo 

CAMPANELLA Piera

Professor i arbetsrätt - University of Urbino Carlo Bo - Italien

CANFORA Irene

Professor i jordbruksrätt

Juridiska institutionen

Universitet Aldo Moro i Bari

CARBONI Stefano

Chef för europeiskt planeringssamarbete Arnera Pontedera

Projektledare - Coop Arnera

CARTA Cinzia

Junior biträdande professor

Universitetet i Genua

CASALE Davide

Docent i arbetsrätt

Institutionen för juridisk vetenskap 

Universitetet i Bologna

CASSARINO Jean-Pierre

Europakollegiet | Collège d'Europe

Europeiska grannskapspolitiska ordföranden

CASTELLI Nunzia

Docent 

Institutionen för juridik och juridisk vetenskap (Ciudad Real)

Universitetet i Castilla-La Mancha

CATERINO Daniela

Professor i företagsrätt 

University of Bari "Aldo Moro"

Avdelningsdelegat för särskilda behov

Jonian institution för juridik och ekonomi

CENTAMORE Giulio

Forskare i arbetsrätt

Institutionen för juridiska vetenskaper

Universitetet i Bologna

CHIAROMONTE William

Forskare i arbetsrätt

University of Florence 

COBELLO Alessandra

Institutionen för juridiska vetenskaper

University of Verona

CORRADO Alessandra

Docent, University of Calabria, Italy

COSTATO Luigi

Emeritus professor vid universitetet i Ferrara

CRUZ VILLALON Jesús

Professor i arbetsrätt och social trygghetsrätt

Universitetet i Sevilla

CURI Francesca

Docent i straffrätt

Alma Mater Studiorum - University of Bologna

Institutionen för juridisk vetenskap 

Chef för kursen för högre utbildning

”Sociala och juridiska metoder för mottagande och integration av migranter”

D'ADDEZIO Mariarita

Professor i jordbruksrätt 

Professor i italiensk och europeisk jordbruksrätt, privaträtt 

Institutionen för juridisk vetenskap - University of Udine

D'ONGHIA Madia

Professor i arbetsrätt

Juridiska institutionen - University of Foggia

Koordinator för studierna i arbetskonsult och expert på industriella relationer

President CUG - University of Foggia

DAL NEGRO Alberto

Progetto Alba, Bolzano - Italia

Riktning

DAVIS John

Chefredaktör EuroChoices

Tidigare president för The Agricultural Economics Society

DE CASTRO PERICACHO Carlos

Institutionen för sociologi

Ekonomiska fakulteten

Autonoma Universitetet i Madrid

DE MARTINO Claudio

Forskare vid Labour Law University of Foggia

DE SIMONE Giulio

Universitetet i Salento

DI NOIA Francesco

Doktorsexamen i arbetsrätt 

Juridiska fakulteten - University of Foggia

DUNNE John

Tidigare generalsekreterare för GUINNESS STAFF UNION (Dublin)

EUSTACE Alan

Adjungerad lärare

Trinity College Dublin- Irland

FALERI Claudia

Docent i arbetsrätt

Universitetet i Siena - Italien

FETTIBENE Daniele

Stipendiat vid IAI (Istituto Affari Internazionali)

FERRARI Matteo

Professor vid universitetet i Trento, Italien

FLORCZAK Izabela

UNIVERSITETSLEKTOR

Institutionen för social trygghetsrätt och socialpolitik

Juridiska fakulteten, University of Lodz

FOCK Theodor

Professor i jordbrukspolitik

Hochschule Neubrandenburg

Fachbereich Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften

FRASCARELLI Angelo

Professor vid University of Perugia, Institutionen för jordbruks-, livsmedels- och miljörätt

GEDDES Andrew

Professor i migrationsstudier,

Direktör för Migration Policy Center, European University Institute

GLOFCHESKI Rick

Professor

Juridiska fakulteten, University of Hong Kong

GOÑI SEIN José Luis

Professor i arbetsrätt och social trygghetsrätt vid Public University of Navarra

GRUBER-RISAK Martin

Docent i arbetsrätt och socialförsäkringsrätt

Universitetet i Wien, Österrike

HIESSL Christina

Forskare vid Goethe University of Frankfurt

Inbjuden professor vid Yonsei University of Seoul

Ledamot av Europeiska centrumet för expertis inom arbetsrätten

HOUWERZIJL Mijke

Professor i arbetsrätt

Tilburg University, Nederländerna

IOSSA Andrea

Postdoktor

Juridiska fakulteten, Lunds universitet

IZZI Daniela

Professor i arbetsrätt vid universitetet i Turin - Italien

KAPOTAS Panos

Universitetslektor / Institutionell forskarutbildnings koordinator

Företagsekonomiska fakulteten

University of Portsmouth

KEANE Eddie

LLB, LLM, University of Limerick, Irland

KOLLONAY-LEHOCZKY Csilla

Central European University

Juridiska avdelningen - Budapest

KRESAL Barbara

Assoc. Professor i arbetsrätt och social trygghet, Ljubljana universitet, Slovenien

LAFORGIEN Stella

Universitet Aldo Moro i Bari 

Juridiska institutionen

LAHERA-SANCHEZ Arturo

Professor i ergonomi och arbetssociologi

Complutense Madrid-universitetet

LAZZERONI Lara

Universitetet i Siena

Docent i arbetsrätt

Professor i arbetsrätt

Doktorsexamen i europeisk arbetsrätt

LECCESE Vito

Professor i arbetsrätt (juridiska institutionen - Bari universitet - Italien)

Chef för magisterexamen "Arbetsrätt, personalhantering och industriella relationer"

LO CASCIO Martina

Post-doc stipendiat vid institutionen för ekonomi och management

University of Parma

LOFFREDO Antonio

Universitetet i Siena

LOI Piera

Professor i arbetsrätt University of Cagliari Italy

MACCIONI Gioietta

Forskare vid University of Udine

MALZANI Francesca

Docent i arbetsrätt - Juridiska institutionen

University of Brescia

MANGANO Antonello

Författare och grundare av Terrelibere.org

MARASSI Stefania

Handelshögskolan i Haag

Universitetslektor europeisk och internationell arbetsrätt

MARTINEZ MORENO Carolina

Universitetet i Oviedo

MATTEI Alberto

University of Verona

McBRITTON Monica

Docent i arbetsrätt IUS / 07

Institutionen för juridisk vetenskap 

Universitetet i Salento

MILITELLO Mariagrazia

Juridiska institutionen - University of Catania

MOLINERO-GERBEAU Yoan

Institutet för ekonomi, geografi och demografi (IEGD) - Spanish National Research Council (CSIC)

MONTOYA MEDINA David

Dep. arbetsrätt och socialförsäkringsrätt

Juridiska fakulteten, Alicante universitet, Spanien

MURCIA CLAVERÍA Ana

Docent i arbets- och socialförsäkringsrätt

Affärsavdelningen

NORI Michele

ERC Research Associate

NOVITZ Tonia

Professor i arbetsrätt

University of Bristol

OMIZZOLO Marco

President för Tempi Moderni, sociolog Eurispes (Italien)

ORLANDINI Giovanni

Universitetet i Siena

ORTIZ-MIRANDA Dionisio

Professor i jordbruksekonomi och politik

Dpt. Ekonomi och samhällsvetenskap

Polytechnic University of Valencia

PALUDETTO Renato

Veneto Lavoro

Ansvarsskyldighet europeiska grundare

PALUMBO Letizia

Ca 'Foscari University

Venedig, Italien

PAOLONI Lorenza

Professor i jordbruksrätt

Universitetet i Molise

PAPA Veronica

Lektor i arbetsrätt - University of Catania 

PASQUARELLA Valentina

Docent i individuella privata och offentliga anställningsförhållanden

Heltid forskare i arbetsrätt

Juridiska institutionen - University of Foggia 

PASSALACQUA Virginia

Doktorsexamen i juridik, EUI

Postdoktor, University of Torino & Carlo Alberto College

PERUZZI Marco

Docent - Avd. Av lag

University of Verona

PIRO Valeria

Universitetet i Padova (Italien)

PISCIOTTA TOSINI Giuseppina

Professor i jordbruksrätt

University of Palermo -

Juridiska institutionen - Sekt. av allmän privaträtt

PRIETO RODRIGUEZ Carlos

Emeritus professor i sociologi

Biträdande chef för tidskriften “Cuadernos de Relaciones Laborales”

Complutense Madrid-universitetet

PROTOPAPA Venera

University of Verona

FARm-projekt

RAMIREZ-MELGAREJO Antonio J.

Doktorand sociologiprofessor. University Complutense

RANIERI Maura

Docent i arbetsrätt - Institutionen för juridik, affärer och sociologi

Universitetet i Magna Graecia Catanzaro

RAPISARDA Venerando

Forskare inom arbetsmedicin

RICCARDI Angelica

Professor i arbetsrätt - Universitet Aldo Moro i Bari

RIESCO-SANZ Alberto

Professor i sociologi

Complutense Madrid-universitetet

ROCCA Marco

CNRS-forskare - Strasbourgs universitet (Frankrike)

RODRIGUEZ RODRIGUEZ Emma

Docent i arbetsrätt och socialrätt

Universitetet i Vigo

RODRIGUEZ SANZ DE GALDEANO Beatriz

Professor i arbetsrätt och social trygghetsrätt

Offentliga universitetet i Navarra

ROJAS RIVERO Gloria P.

Professor i arbetsrätt och social trygghetsrätt

RUSSO Luigi

Docent i jordbruksrätt, Roms universitet - Sapienza

SAVINO Mario

Professor i förvaltningsrätt

Koordinator för Academy of Law and Migration / Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM)

Koordinator för Jean Monnet Center of Excellence on the Integration of Migrants in Europe (IntoME)

Dekan för juridikskolan, Institutionen för juridik och humanvetenskap (DISTU), University of Tuscia

SCARPONI Stefania

Professor i arbetsrätt

Universitetet i Trento 

SEDACCA Natalie

Universitetslektor i juridik

University of Exeter

SENATORI Iacopo

Forskare i arbetsrätt / biträdande professor i arbetsrätt

UNIMORE

University of Modena och Reggio Emilia

SERRANO GARCIA Juana Maria

Professor vid University of Castilla La Mancha

SERRANO PASCUAL Amparo

Professor Fakulteten för samhällsvetenskap

Complutense Madrid-universitetet

SERVAIS Jean-Michel

Gästprofessor vid Gerona (Spain) University,

Hederspresident för International Society for Labour Law and Social Security, tidigare chef för International Labour Office (ILO)

SIEGMANN Karin Astrid

Universitetslektor, arbets- och genusekonomi

Internationella institutet för sociala studier vid Erasmus University Rotterdam (ISS)

SOLER MONTIEL Marta

Kontraktad professor doktor

Institutionen för tillämpad ekonomi II, ETS Agronomic Engineering

Universitetet i Sevilla

TORDINI CAGLI Silvia

Docent i straffrätt

Universitetet i Bologna

TORRE Valeria

Docent i straffrätt

Universitetet i Foggia

Juridiska institutionen

TRIANDAFYLLIDOU Anna

Canada Excellence Research Chair in Migration and Integration, Ryerson University

TRILLO PARRAGA Francisco José

Docent

UCLM

TUCKER Eric M.

Professor

Osgoode Hall Law School, York University (Toronto - KANADA)

URBISAGLIA Gianluca

Biträdande professor i arbetsrätt

Universitetet i Rom La Sapienza

VERSCHUEREN Herwig

Professor i internationell och europeisk socialrätt vid universitetet i Antwerpen (Belgien)

WEISS Manfred

Institut für Arbeitsrecht

Goethe Universitaet - Frankfurt am Main

WLODARCZYK Mirosław

Professor i arbetsrätt och socialförsäkringsrätt 

Lodz - Polen

YSAS Helena

Universitetslektor i arbetsrätt

Universitat Autònoma de Barcelona (Spanien)

ZADRA Franca

Post-doc forskare

Projekt Bonde

Utbildningsfakulteten

Gratis universitet i Bozen / Bolzano

Logotyper för medunderskrivarna

Internationella / europeiska organisationer

Nationella organisationer