Avsluta användningen av glyfosat och bygga ett mer hållbart jordbruk

Juli 7, 2021 | publikationer

Vid genomförandemötet i juni 2021 EFFAT antog sin ståndpunkt om användningen av glyfosat (EN)

Att skydda jordbrukarnas hälsa är EFFAT: s främsta prioritet. EFFAT efterlyser ett omedelbart förbud mot glyfosat i förnyelseprocessen, som slutar 2022. EFFAT efterlyser också fler investeringar för att främja alternativ till användning av glyfosat och andra skadliga bekämpningsmedel och uppmanar till en tydlig styrning som ansvarar för en smidig övergång med medverkan av fackföreningar. Befintliga jobb måste skyddas och nya kvalitetsarbeten skapas.

Den nyligen antagna ståndpunkten i frågan svarar på EFFAT: s åtagande för ett mer hållbart jordbruk som ligger till grund för bland annat frihandelsavtal med bindande krav att respektera högsta miljömässiga och sociala standarder, investeringar i arbetarnas färdigheter, socialt skydd och forskning och utveckling mot hållbar skadedjursskötsel.

Översatta versioner av positionspapper om glyfosat finns här FR DE IT NL 

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser

Congress 2019