JÄMSTÄLLDHET MELLAN KÖNEN

Fackföreningar som representerar tiotals miljoner arbetare över hela världen lämnar in OECD-klagomål över McDonalds underlåtenhet att ta itu med sexuell trakasserier

Fackföreningar som representerar tiotals miljoner arbetare över hela världen lämnar in OECD-klagomål över McDonalds underlåtenhet att ta itu med sexuell trakasserier

Den 18 maj 2020 inlämnade en internationell koalition av fackföreningar bestående av EFFAT, International Union of Foodworkers (IUF), União Geral dos Trabalhadores (Brasilien), och Service Employers International Union (USA och Kanada) en första-av-dess- vänlig klagomål ...

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Congress 2019