Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska

Jämställdhet mellan könen

Jämställdhet är en grundläggande rättighet och en av Europeiska unionens grundläggande principer. Att uppnå jämställdhet är ett gemensamt ansvar för både män och kvinnor och är fortfarande en stor utmaning för EFFAT. Fullt, lika deltagande av kvinnor och män på alla nivåer i arbetet, i fackföreningar och det civila samhället är en viktig faktor för demokrati och välfärd på arbetsplatsen och i samhället. EFFAT kommer att fortsätta att kämpa för eliminering av löneskillnader mellan könen, en bättre balans mellan arbete och privatliv och en proportionell representation av män och kvinnor på alla områden och på alla nivåer. EFFAT kommer att se till att lika möjligheter och könsperspektivet beaktas inom alla områden av EFFAT: s politik.

EFFAT: s kvinnokommitté består av experter från nationella medlemsförbund som arbetar inom jämställdhetsområdet.

Kvinnokommittén, som sammanträder minst en gång om året, utbyter information om jämställdhetssituationen i Europa, antar ståndpunkter i frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män, övervakar respekten för reglerna för könsbalanserat deltagande i EFFAT: s beslutsfattande organ och förespråkar införandet av jämställdhetsintegrering i all EFFAT-politik.

Vid den senaste EFFAT-kongressen i november 2019 bekräftade kvinnokonferensen den nya EFFAT-kvinnokommitténs ledarskap.
Suzann Dräther (NGG, Tyskland) valdes till ordförande.
Margot Sastre (CCOO Industria, Spanien) och Debi Bell (UNITE the Union, UK) valdes till vice ordförande.

Kvinnokonferensen enades också om att deltagande i möten och projekt inom jämställdhetsområdet ska vara öppet för alla intresserade medlemsorganisationer.